Rozprawa doktorska Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz zatytułowana Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów) została wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer w serii Biblioteka Prawa Handlowego.

„(…) nie będzie nadużyciem twierdzenie, że jest to praca w zasadzie pionierska, o znaczeniu trudnym do przecenienia zarówno z pozycji nauki prawa, jak również od strony praktyki obrotu. Nie można nadto pominąć (…) uniwersalnego charakteru tej pracy, gdyż zawarte w niej uwagi zachowują w znacznej części aktualność także dla obrotu akcjami w spółkach akcyjnych” czytamy na okładce.

Książka jest dostępna w księgarniach od 2 sierpnia 2010. Więcej szczegółów