7th DIS Baltic Arbitration Days 2018 odbyła się w Rydze w dniach 14 – 15 czerwca w siedzibie Sztokholmskiej Szkoły Ekonomii w Rydze. Konferencja poświęcona była 60 rocznicy Konwencji Nowojorskiej i arbitrażowi sporów korporacyjnych w Irlandii, Rosji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie.

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wzięła udział w panelu „Arbitration of corporate disputes". Podczas dyskusji paneliści na przykładzie kazusu omówili charakterystyczne cechy sporów "korporacyjnych" oraz jakiego rodzaju spory są uważane za korporacyjne w ich jurysdykcjach. Starali się również odpowiedzieć na pytanie jakie są szczególne wyzwania stojące przed rozstrzygającymi korporacyjne spory  arbitrażowe w reprezentowanych przez nich jurysdykcjach. Moderatorem panelu był Prof. Christian Borris, Borris Hennecke Kneisel, Kolonia. Oprócz dr Gessel udział w dyskusji wzięli Ania Farren, Berwin Leighton Paisner, Londyn, Markiyan Kliuchkovskyi, Egorov Puginsky Afanasiev & Partners, Kijów Alexander Khrapoutski,Sysouev, Bondar, Khrapoutski & Partners, Mińsk.