W dniu 1 czerwca 2017 dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wzięła udział w seminarium ‘Revised ICC Arbitration Rules: Fast-Track Procedure for Small Claims’, organizowanym w Rydze, podczas którego wraz z Ivaną Blagojević (Sekretariat Sądu Arbitrażowego ICC), Ingą Kacevska (Inga Kacevska Law Office) oraz Galiną Zukovą (BELOT MALAN & Associés) prezentowała zmiany do Regulaminu ICC, obejmujące nowe procedury w zakresie trybu przyśpieszonego (Fast-Track).