Mamy zaszczyt poinformować, że na mocy uchwały Rady Arbitrażowej dnia 5 grudnia 2018 roku dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz została wpisana na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku jest najbardziej znanym i najpopularniejszym stałym sądem polubownym w Polsce i w tej części Europy. Rada Arbitrażowa co roku przedstawia listę arbitrów, których rekomenduje Sąd Arbitrażowy przy KIG w Warszawie.