Z przyjemnością informujemy, że Minister Finansów – na podstawie rekomendacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych – powołał Dr Janusza Fiszera w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego na 4-letnią kadencję – z dniem 2 listopada br.

Dr Janusz Fiszer  - wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym i podatkowych aspektach krajowych i transgranicznych transakcji fuzji i przejęć. W GESSEL kieruje działem prawa podatkowego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk prawnych. Od 1980 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – obecnie na stanowisku docenta.

Autor ponad 1.100 publikacji fachowych na tematy prawno-podatkowe i finansowe w profesjonalnych czasopismach polskich (m.in. „Finanse”, „Państwo i Prawo”, „Przegląd Podatkowy”, „Monitor Podatkowy”, „Dziennik Gazeta Prawna”) i zagranicznych (m.in. „Tax Notes International”, „Tax News Service”, „East European Business Law”, „European Taxation”, „Intertax”, „Wirtschaft und Recht in Osteuropa”).

Stały lider międzynarodowych i krajowych rankingów prawników-specjalistów prawa podatkowego i doradców podatkowych – „Chambers Global”, „Chambers Europe”, „PLC Which Lawyer?”, „World Tax – Ranking of Tax Advisory Firms and Tax Advisors”, „Who’s Who Legal – The International Who’s Who of Business Lawyers”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Forbes”. W 2016 r., w X. edycji Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej, w którym ocenia się najlepsze firmy doradztwa podatkowego i - indywidualnie – najlepszych ekspertów podatkowych, Dr Janusz Fiszer zdobył ważne wyróżnienie: „Doradca Podatkowy X-lecia” w zakresie Międzynarodowego Prawa Podatkowego.

Komunikat Ministra Finansów https://www.infor.pl/akt-prawny/U02.2018.051.0000097,komunikat-ministra-finansow-o-ogloszeniu-decyzji-w-sprawie-powolania-panstwowej-komisji-egzaminacyjnej-do-spraw-doradztwa-podatkowego.html

Serdecznie gratulujemy Dr Januszowi Fiszerowi tego wyróżnienia.