Obszary praktyk

Kancelaria GESSEL ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym. Nasi specjaliści pomagają m.in. przy strukturyzacji podatkowej w transakcjach kapitałowych z zakresu fuzji i przejęć, dotyczących również spółek publicznych. Proces ten polega na wyborze najefektywniejszego dla stron modelu podatkowego przeprowadzenia danej transakcji i jest jedną z najistotniejszych faz większości transakcji.

Poza tym specjalizujemy się w świadczeniu usług bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu międzynarodowym. Zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań dostosowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów, m.in. pomagamy w implementowaniu różnego rodzaju ulg podatkowych, co pomaga w zachowaniu płynności finansowej przedsiębiorstw.

Wsparcie zespołu podatkowego obejmuje m.in.:

  • strukturyzację podatkową transakcji kapitałowych;
  • bieżące doradztwo podatkowe w zakresie:

      – podatku dochodowego od osób prawnych,

      – podatku dochodowego od osób fizycznych,

      – podatku od towarów i usług,

      – podatku od czynności cywilnoprawnych;

  • wdrażanie ulg podatkowych, w szczególności ulgi na badania i rozwój, ulgi IP Box, ulgi na nowe inwestycje, ulgi na robotyzację;
  • prowadzenie przeglądów podatkowych oraz podatkowych due diligence;
  • udział w kontrolach podatkowych i postępowaniach podatkowych;
  • doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji z podmiotami zagranicznymi;
  • zarządzanie ryzykiem podatkowym;
  • raportowanie schematów podatkowych (MDR);
  • doradztwo w zakresie opodatkowania kontraktów i opcji menedżerskich;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu realizowania obowiązków podatkowych.

Działem kieruje Dominika Ramírez-Wołkiewicz, radca prawny doradca podatkowy, partner Kancelarii GESSEL.

Skontaktuj się z nami