W dniach 8-9 kwietnia odbędzie się konferencja pt. Ryzyko zmian w otoczeniu prawnym TFI i Depozytariuszy, organizowana przez MMC Polska. W Konferencji w roli prelegenta weźmie udział mec. Julia Trzmielewska, która poprowadzi panel "Stanowisko KNF z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjmowania i przekazywania zachęt – znaczenie praktyczne i sposób implementacji zaleceń KNF".

Podczas dwudniowej konferencji poruszone zostaną takie zagadnienia, jak:

 • Problemy interpretacyjne wytycznych wynikających z nowelizacji ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym
 • Zwiększony zakres działalności oraz obowiązki depozytariusza względem TFI
 • Dochodzenie roszczeń pomiędzy TFI a depozytariuszem
 • Statut Funduszu, a interes uczestników funduszu
 • Zmiany w schematach podatkowych – nowe obowiązki dla TFI
 • Problematyka dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych oraz ograniczenia z tym związane.

Julia Trzmielewska przedstawi tematykę zachęt w kontekście stanowiska KNF z dnia 21 grudnia 2018 r. Podczas swojego wystąpienia omówi następujące zagadnienia:

 • Charakter usług dodatkowych lub usług poprawiających jakość usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta
 • Zakaz pobierania „zachęt” w formie ryczałtu/marży
 • Usługi, które mogą uzasadnić przekazanie przez TFI „zachęt” dystrybutorom
 • Usługi, które nie mogą uzasadnić przekazanie przez TFI „zachęt” dystrybutorom
 • Obowiązek dostarczenia informacji oraz dokumentów wskazujących czynności mające na celu poprawę jakości usługi, zgodnie z art. 32b ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych - zakres, charakter obowiązku oraz rola dystrybutorów i TFI w tym procesie.

Julia Trzmielewska

+48 697 255 336

 

 

Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/zmiany-w-otoczeniu-prawnym-tfi-i-depozytariuszy