Julia Trzmielewska

Julia Trzmielewska

Prawnik

Prawo spółek, prawo rynku kapitałowego

Specjalizacja:
Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego.

Doświadczenie:
Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych, w zakresie spraw korporacyjnych, transakcyjnych i inwestycyjnych. Opracowywała dokumenty korporacyjne, przygotowywała, negocjowała i opiniowała umowy handlowe (w tym szczególności umowy IT oraz umowy z zakresu prawa autorskiego), regulaminy i opinie prawne. Pracowała nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz obsługiwała spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych. Przeprowadzała również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz występowała przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi.

W kancelarii GESSEL od 2017 r. Przed dołączeniem do Kancelarii przez 5 lat pracowała, jako In-House Lawyer w biurze prawnym spółki publicznej.

Autorka publikacji naukowych z zakresu m.in. rynków kapitałowych i prawa spółek, w tym współautorka publikacji „Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz”.

Wykształcenie:
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Studiowała również administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku Socjologia.
Od 2017 r. wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Znajomość języków obcych:
Angielski.

Przykładowe transakcje:

   Luxmed Tower investmet Vestor skarbiec holding