Julia Trzmielewska

Julia Trzmielewska

Starszy prawnik

Prawo spółek, prawo rynku kapitałowego

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego.

Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek kapitałowych, w zakresie spraw korporacyjnych, transakcyjnych i inwestycyjnych. Opracowywała dokumenty korporacyjne, przygotowywała, negocjowała i opiniowała umowy handlowe (w tym szczególności umowy IT oraz umowy z zakresu prawa autorskiego), regulaminy i opinie prawne. Pracowała nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz obsługiwała spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych. Przeprowadzała również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz występowała przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi.

W kancelarii GESSEL od 2017 r. Przed dołączeniem do Kancelarii przez 5 lat pracowała, jako In-House Lawyer w biurze prawnym spółki publicznej.

Autorka publikacji naukowych z zakresu m.in. rynków kapitałowych i prawa spółek. 

Publikacje

  • współautorka: „Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz”

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  • socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  • administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Znajomość języków obcych

  • angielski

Przykładowe transakcje

  

  

Luxmed

Tower investmet Vestor skarbiec holding