Karolina Olszewska

Senior Associate

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie


Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Od ponad 10 lat doradza spółkom i innym uczestnikom rynku.

7. Karolina Olszewska 772x1158

Języki: en

BIO

Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów (m.in. audyty regulaminów i wzorców umownych, postępowania przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów) oraz prawie konkurencji (reprezentowanie klientów w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności w przypadkach nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej).

Świadczy także usługi doradcze z zakresu prawa nieruchomości (sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie prawa budowlanego, w tym inwestycji deweloperskich i drogowych, przygotowywanie pism w procedurze sądowo-administracyjnej, w tym w ramach postępowań w oparciu o tzw. Dekret warszawski).

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik wewnętrzny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

Związana z Kancelarią Gessel od 2019 roku.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Prawo konkurencji

 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru przejęcia kontroli przez Elemental Holding S.A. nad Alumetal S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt)
 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru przejęcia kontroli nad Rafako S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt, Competition Commision in Serbia)
 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru utworzenia joint venture przez Synthos Green Energy S.A. i Orlen S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt, Komisja Europejska)
 • Doradzała spółkom należącym do grupy kapitałowej MS GALLEON w licznych postępowaniach przed Prezesem UOKIK oraz serbskim organem antymonopolowym w sprawie wyrażenia zgody na koncentracje polegające na przejęciu kontroli lub utworzeniu spółek z obszaru energetyki w tym energetyki jądrowej
 • Doradzała Polish Enterprise Funds SCA w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Bisar SA i  jej podmiotami zależnymi
 • Doradzała trzem funduszom  inwestycyjnym  w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Krosno SA i jej podmiotami zależnymi
 • Doradza podmiotom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawie zawiadomień o podejrzeniu nadużycia pozycji dominującej
 • Doradza podmiotom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach gun jumpingu

Prawo ochrony konsumentów

 • Przeprowadza audyty dokumentacji w relacjach z konsumentami  pod kątem zgodności z prawem ochrony konsumentów (klienci m. in. mBank, Aasa)
 • Doradza spółkom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

News
& Insights

20.06.2024

Ochrona sygnalistów – przewodnik dla firm

Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem dla firm, który ułatwi przedsiębiorcom dostosowanie się d...

Aktualności
Ochrona sygnalistów – przewodnik dla firm

09.04.2024

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

Zapewniliśmy kompleksową obsługę prawną dla Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, spółkę z Grupy Elemental, w transakcji utworzenia j...

Case studies
Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)
 • Studia podyplomowe „Prawo konkurencji” Instytut Nauk Prawnych PAN (2023)
 • W 2023 roku została wyróżniona w prestiżowym rankingu Legal 500