Karolina Olszewska

Karolina Olszewska

Prawnik

nieruchomości, prawo spółek, due diligence

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie związanym z nieruchomościami, w ujęciu cywilistycznym i administracyjnym niezbędnym dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik wewnętrzny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, na polu którego zdobyte doświadczenie obejmowało sporządzanie licznych analiz stanu prawnego nieruchomości, doradztwa w zakresie prawa budowlanego, w tym inwestycji deweloperskich i drogowych, przygotowywań pism w procedurze sądowo-administracyjne w tym w ramach postępowań w oparciu o tzw. Dekret warszawski.

Z Kancelarią GESSEL związana od 2019 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Znajomość języków obcych

  • angielski

Wybrane transakcje