Karolina Olszewska

Karolina Olszewska

Prawnik

prawo konkurencji, prawo konsumenckie, nieruchomości, due diligence

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie konsumenckim oraz prawie  związanym z nieruchomościami, w ujęciu cywilistycznym i administracyjnym niezbędnym dla przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Doradza w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKIK. Doradztwo obejmuje m.in.:

  1. opis i definiowanie rynków relewantnych, szczególnie w zgłoszeniach zamiaru koncentracji,
  2. przygotowywanie pism w sprawach nadużywania pozycji dominującej
  3. przeprowadzanie audytów pod kątem zgodności zachowań przedsiębiorców z prawem konsumenckim (m.in. ocena prawidłowości procedur reklamacyjnych, analiza wzorców umownych takich jak regulaminy czy umowy oraz treści reklamowych)

Ponadto prowadzi szkolenia i webinary dla przedsiębiorców z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego.

W zakresie prawa nieruchomości  zdobyte doświadczenie obejmuje m.in. sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości, doradztwa w zakresie prawa budowlanego, w tym inwestycji deweloperskich i drogowych, przygotowywań pism w procedurze sądowo-administracyjnej, w tym w ramach postępowań w oparciu o tzw. Dekret warszawski

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik wewnętrzny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym

Z Kancelarią GESSEL związana od 2019 roku.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Znajomość języków obcych

  • angielski

Wybrane transakcje

jars 150x150 - Karolina Olszewska  1 1 - Karolina Olszewska  1 150x150 - Karolina Olszewska   2 - Karolina Olszewska   ma tomb pol 1121364 1 - Karolina Olszewska

sielanka 2   lux med swissmed

jars   1 1 300x300 - Karolina Olszewskama tomb pol 1121364 1 - Karolina Olszewska  2 - Karolina Olszewska

oex ipos