Karolina Olszewska

Senior Associate

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie


Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Od ponad 10 lat doradza spółkom i innym uczestnikom rynku.

7. Karolina Olszewska 772x1158

Języki: en

BIO

Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów (m.in. audyty regulaminów i wzorców umownych, postępowania przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów) oraz prawie konkurencji (reprezentowanie klientów w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności w przypadkach nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej).

Świadczy także usługi doradcze z zakresu prawa nieruchomości (sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie prawa budowlanego, w tym inwestycji deweloperskich i drogowych, przygotowywanie pism w procedurze sądowo-administracyjnej, w tym w ramach postępowań w oparciu o tzw. Dekret warszawski).

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik wewnętrzny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

Związana z Kancelarią Gessel od 2019 roku.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Prawo konkurencji

 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru przejęcia kontroli przez Elemental Holding S.A. nad Alumetal S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt)
 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru przejęcia kontroli nad Rafako S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt, Competition Commision in Serbia)
 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru utworzenia joint venture przez Synthos Green Energy S.A. i Orlen S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt, Komisja Europejska)
 • Doradzała spółkom należącym do grupy kapitałowej MS GALLEON w licznych postępowaniach przed Prezesem UOKIK oraz serbskim organem antymonopolowym w sprawie wyrażenia zgody na koncentracje polegające na przejęciu kontroli lub utworzeniu spółek z obszaru energetyki w tym energetyki jądrowej
 • Doradzała Polish Enterprise Funds SCA w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Bisar SA i  jej podmiotami zależnymi
 • Doradzała trzem funduszom  inwestycyjnym  w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Krosno SA i jej podmiotami zależnymi
 • Doradza podmiotom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawie zawiadomień o podejrzeniu nadużycia pozycji dominującej
 • Doradza podmiotom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach gun jumpingu

Prawo ochrony konsumentów

 • Przeprowadza audyty dokumentacji w relacjach z konsumentami  pod kątem zgodności z prawem ochrony konsumentów (klienci m. in. mBank, Aasa)
 • Doradza spółkom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

News
& Insights

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

04.03.2024

Wymienić czy naprawić – czyli co zmienia dyrektywa R2R

Do tej pory producenci częściej decydowali się na wymianę zamiast naprawy reklamowanego towaru. Taka postawa sprzyjała zwiększeniu produkcji, która nie zmierzała do popr...

Aktualności
Wymienić czy naprawić – czyli co zmienia dyrektywa R2R

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)
 • Studia podyplomowe „Prawo konkurencji” Instytut Nauk Prawnych PAN (2023)
 • W 2023 roku została wyróżniona w prestiżowym rankingu Legal 500