Karolina Olszewska

Associate

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie


Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Od ponad 10 lat doradza spółkom i innym uczestnikom rynku.

Języki:

BIO

Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów (m.in. audyty regulaminów i wzorców umownych, postępowania przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów) oraz prawie konkurencji (reprezentowanie klientów w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności w przypadkach nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej).

Świadczy także usługi doradcze z zakresu prawa nieruchomości (sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie prawa budowlanego, w tym inwestycji deweloperskich i drogowych, przygotowywanie pism w procedurze sądowo-administracyjnej, w tym w ramach postępowań w oparciu o tzw. Dekret warszawski).

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik wewnętrzny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

Związana z Kancelarią Gessel od 2019 roku.

Doświadczenie

Prawo konkurencji

  • Doradzała spółkom należącym do grupy kapitałowej MS GALLEON w licznych postępowaniach przed Prezesem UOKIK oraz serbskim organem antymonopolowym w sprawie wyrażenia zgody na koncentracje polegające na przejęciu kontroli lub utworzeniu spółek z obszaru energetyki w tym energetyki jądrowej
  • Doradzała Polish Enterprise Funds SCA w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Bisar SA i  jej podmiotami zależnymi
  • Doradzała trzem funduszom  inwestycyjnym  w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Krosno SA i jej podmiotami zależnymi
  • Doradza podmiotom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawie zawiadomień o podejrzeniu nadużycia pozycji dominującej
  • Doradza podmiotom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach gun jumpingu

Prawo ochrony konsumentów

  • Przeprowadza audyty dokumentacji w relacjach z konsumentami  pod kątem zgodności z prawem ochrony konsumentów (klienci m. in. mBank, Aasa)
  • Doradza spółkom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

News
& Insights

17.05.2023

Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

Przedsiębiorca wprowadza w błąd? Musi liczyć się z konsekwencjami Jak wskazują prawnicy, choć na gruncie polskiego prawa nie ma osobnej, dedykowanej ustawy dotyczącej g...

Publikacje
Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

12.04.2023

Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT

Świadczyliśmy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz VirtusLab w transakcji przejęcia SoftwareMill, firmy zajmującej się consultingiem w obszarze oprogramowani...

Case studies
Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT

14.03.2023

Doradzaliśmy przy sprzedaży Hymon Fotowoltaika

Doradzaliśmy BNS Capital przy sprzedaży 70% udziałów Hymon Fotowoltaika na rzecz Griffin Capital Partners oraz Kajima Partnerships Europe. Nasz zakres usług obejmował op...

Case studies
Doradzaliśmy przy sprzedaży Hymon Fotowoltaika

16.01.2023

Biedronka znowu podpadła UOKiK-owi. Tym razem chodzi o Omnibusa

Największą siecią handlową w Polsce, Biedronką, kolejny raz interesuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który w ostatnich latach "wlepił" jej już kilka d...

Publikacje
Biedronka znowu podpadła UOKiK-owi. Tym razem chodzi o Omnibusa
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)