Karolina Olszewska

Senior Associate

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie


Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji. Od ponad 10 lat doradza spółkom i innym uczestnikom rynku.

Języki:

BIO

Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów (m.in. audyty regulaminów i wzorców umownych, postępowania przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów) oraz prawie konkurencji (reprezentowanie klientów w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności w przypadkach nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej).

Świadczy także usługi doradcze z zakresu prawa nieruchomości (sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości, doradztwo w zakresie prawa budowlanego, w tym inwestycji deweloperskich i drogowych, przygotowywanie pism w procedurze sądowo-administracyjnej, w tym w ramach postępowań w oparciu o tzw. Dekret warszawski).

Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawniczych, a także jako prawnik wewnętrzny w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

Związana z Kancelarią Gessel od 2019 roku.

Doświadczenie

Prawo konkurencji

 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru przejęcia kontroli przez Elemental Holding S.A. nad Alumetal S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt)
 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru przejęcia kontroli nad Rafako S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt, Competition Commision in Serbia)
 • Doradzała przy zgłoszeniu zamiaru utworzenia joint venture przez Synthos Green Energy S.A. i Orlen S.A. (UOKiK, Bundeskartellamt, Komisja Europejska)
 • Doradzała spółkom należącym do grupy kapitałowej MS GALLEON w licznych postępowaniach przed Prezesem UOKIK oraz serbskim organem antymonopolowym w sprawie wyrażenia zgody na koncentracje polegające na przejęciu kontroli lub utworzeniu spółek z obszaru energetyki w tym energetyki jądrowej
 • Doradzała Polish Enterprise Funds SCA w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Bisar SA i  jej podmiotami zależnymi
 • Doradzała trzem funduszom  inwestycyjnym  w postępowaniu przed Prezesem UOKiK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Krosno SA i jej podmiotami zależnymi
 • Doradza podmiotom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawie zawiadomień o podejrzeniu nadużycia pozycji dominującej
 • Doradza podmiotom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach gun jumpingu

Prawo ochrony konsumentów

 • Przeprowadza audyty dokumentacji w relacjach z konsumentami  pod kątem zgodności z prawem ochrony konsumentów (klienci m. in. mBank, Aasa)
 • Doradza spółkom w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w sprawach naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

News
& Insights

28.06.2023

Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SAT sp. z o.o.

Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SA...

Case studies
Doradzaliśmy funduszowi Avallon MBO w procesie przygotowania, negocjacji i podpisania dokumentacji transakcyjnej dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów w SAT sp. z o.o.

17.05.2023

Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

Przedsiębiorca wprowadza w błąd? Musi liczyć się z konsekwencjami Jak wskazują prawnicy, choć na gruncie polskiego prawa nie ma osobnej, dedykowanej ustawy dotyczącej g...

Publikacje
Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

19.04.2023

Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

Corocznie (od 2006 roku) jesteśmy niezmiennie rekomendowani w rankingu Legal 500. W 2023 roku wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Reso...

Aktualności
Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

12.04.2023

Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT

Świadczyliśmy usługi kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz VirtusLab w transakcji przejęcia SoftwareMill, firmy zajmującej się consultingiem w obszarze oprogramowani...

Case studies
Doradzaliśmy VirtusLab Group przy potężnej fuzji w sektorze IT
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006)
 • Studia podyplomowe „Prawo konkurencji” Instytut Nauk Prawnych PAN (2023)
 • W 2023 roku została wyróżniona w prestiżowym rankingu Legal 500