„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

05.03.2024 Publikacje Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy przedsiębiorców zaczynają mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu przez konsumentów decyzji w procesie zakupowym.

Skoro przy wyborze towaru lub usługi coraz większe znaczenie ma informacja wskazująca na prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniającej zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, to możliwość zweryfikowania prawdziwości tych informacji jest kluczowa dla oceny, czy przedsiębiorca dopuszcza się nieuczciwej praktyki rynkowej czy też nie. Zgodnie z przepisami krajowymi oraz UE, przedsiębiorcy muszą przekazywać konsumentom informacje prawdziwe i powstrzymywać się od wprowadzania ich w błąd w celu wpływania na ich wybory.

Przykładem podjętych działań mających na celu  „ucywilizowanie” etykietowania produktów oraz zajęcie się wprowadzającymi w błąd twierdzeniami na temat ekologiczności oferowanych towarów czy usług jest przyjęcie  przez Parlament Europejski w styczniu 2024 r.  tekstu dyrektywy dotyczącej wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej. Nowe przepisy mają działać przeciw greenwashingowi.

Również Komisja Europejska aktywnie podejmuje działania zmierzające do eliminacji praktyk uznanych za greenwashing. Jednym z nich jest niedawne zobowiązanie Zalando do usunięcia wprowadzających w błąd flag i ikon zrównoważonego rozwoju wyświetlanych obok produktów oferowanych na swojej platformie  (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_948). Stosowana przez Zalando praktyka – zdaniem Komisji –  może wprowadzać konsumentów w błąd co do cech środowiskowych oferowanych produktów. W efekcie przyjętych zobowiązań Zalando ma dostarczać jasne informacje o korzyściach środowiskowych produktów, takich jak procent użytych materiałów pochodzących z recyklingu.

Autorzy

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Bernadeta po krótkim okresie orzekania jako asesor sądowy, zainteresowała się prawem konkurencji. Po odejściu z UOKiK pracowała m.in. przez rok jako dyrektor działu prawnego w UPC, a następnie dołączyła do Kancelarii GESSEL. W 2014 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa UOKiK, odpowiedzialnego za pion ochrony konkurencji (koncentracje, nielegalne porozumienia, przeszukania, nadużywanie pozycji dominującej). Propagowała programy complian...

Karolina Olszewska

Senior Associate

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Olszewska

Karolina Olszewska

Senior Associate

Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów (m.in. audyty regulaminów i wzorców umownych, postępowania przed UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów) oraz prawie konkurencji (reprezentowanie klientów w sprawach zgłoszenia zamiaru koncentracji, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w szczególności w przypadkach nadużywania przez przedsiębiorców pozycji dominującej). Świadczy także usługi doradcze z zakresu prawa ...

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!