Aldona Pietrzak

Aldona Pietrzak

Partner
radca prawny

Prawo spółek

Partner, radca prawny. W Kancelarii GESSEL kieruje działem korporacyjnej i bieżącej obsługi prawnej spółek oraz odpowiada za prace zespołu audytowego, przygotowującego analizy prawne przedsiębiorstw na potrzeby transakcji kapitałowych.

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie gospodarczym oraz prawie papierów wartościowych, w tym w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. Jej doświadczenie obejmuje: doradztwo w zakresie prawa spółek oraz prawa papierów wartościowych na rzecz m.in. domów maklerskich, przygotowywanie opinii prawnych i projektów dokumentów związanych z porozumieniami wspólników, doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu znacznych pakietów akcji, opracowywanie programów opcji menedżerskich w spółkach, w tym w spółkach publicznych. Ma wieloletnią praktykę w zakładaniu, przekształcaniu, łączeniu oraz rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Posiada duże doświadczenie w zakresie prywatyzacji oraz komercjalizacji spółek Skarbu Państwa. Mając kilkuletnie doświadczenie w spółce zajmującej się handlem zagranicznym, Aldona Pietrzak doradza także w zakresie kontraktów w obrocie międzynarodowym.

Jest również mediatorem, kwalifikacje w tym zakresie zostały potwierdzone certyfikatem Centrum Arbitrażu i Mediacji Lewiatan, z którym współpracuje.

W Kancelarii GESSEL od 1996 roku, od 2007 roku jako wspólnik.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP W warszawie. Wpisana na listę radców prawnych w 1992 roku.

Jest członkiem renomowanego Monterey Funds Club – międzynarodowego klubu, skupiającego prawników specjalizujących się w obsłudze funduszy inwestycyjnych.

Rekomendowana przez Who’s Who Legal w dziedzinie Private Funds. W 2019 i 2020 roku rekomendowana przez Legal 500.

Włada językami: angielskim, rosyjskim i francuskim.

emea 2020emea 2019