Wiktoria Bednarska

Associate

Prawo własności intelektualnej

Wiktoria specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowy, patenty).

Języki:

BIO

Wiktoria wspiera Klientów w obszarze prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także w zakresie zasad uczciwej konkurencji. Zajmuje się przygotowywaniem umów licencyjnych, umów przenoszących prawa oraz opiniowaniu działań Klientów pod kątem uczciwej konkurencji. Bierze również udział w postępowaniach sądowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Posiada doświadczenie w zakresie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (sprzeciwy wobec zgłoszeń, wnioski o unieważnienie lub wygaszenie znaków towarowych). Wspiera zespół M&A w przeprowadzaniu badań due dilligence w obszarze własności intelektualnej i danych osobowych.

W czasie studiów działała jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • brała udział w działaniach mających na celu eliminację towarów podrobionych z rynku, w tym brała udział w postępowaniu sądowym, podejmowała kontakt ze sklepami internetowymi oraz platformami sprzedażowymi w celu blokowania aukcji internetowych
  • brała udział w postępowaniu cywilnym w sprawie o naruszenie prawa do firmy i zasad uczciwej konkurencji podmiotów z branży reklamowej
  • brała udział w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • wspierała obsługę prawną kampanii reklamowej na etapie przygotowywania umowy na realizację kampanii oraz umów pobocznych z podwykonawcami, w tym udział w negocjacjach
  • opiniowała działania Klientów pod kątem zgodności z zasadami uczciwej konkurencji
  • wspierała przedsiębiorców w rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych i uzyskiwaniu dofinansowania unijnego na ten cel
  • wspierała Klienta z branży IT w sporze o nieprawidłowe wykonanie umowy wdrożeniowej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • ukończone studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2021)
  • aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (od 2022)