Wiktoria Bednarska-Busz

Associate

Prawo własności intelektualnej

Wiktoria specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory przemysłowy, patenty).

33. Wiktoria Bedarska 772x1158

Języki: en

BIO

Wiktoria wspiera Klientów w obszarze prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także w zakresie zasad uczciwej konkurencji. Zajmuje się przygotowywaniem umów licencyjnych, umów przenoszących prawa oraz opiniowaniu działań Klientów pod kątem uczciwej konkurencji. Bierze również udział w postępowaniach sądowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Posiada doświadczenie w zakresie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (sprzeciwy wobec zgłoszeń, wnioski o unieważnienie lub wygaszenie znaków towarowych). Wspiera zespół M&A w przeprowadzaniu badań due dilligence w obszarze własności intelektualnej i danych osobowych.

W czasie studiów działała jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • brała udział w działaniach mających na celu eliminację towarów podrobionych z rynku, w tym brała udział w postępowaniu sądowym, podejmowała kontakt ze sklepami internetowymi oraz platformami sprzedażowymi w celu blokowania aukcji internetowych
  • brała udział w postępowaniu cywilnym w sprawie o naruszenie prawa do firmy i zasad uczciwej konkurencji podmiotów z branży reklamowej
  • brała udział w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO)
  • wspierała obsługę prawną kampanii reklamowej na etapie przygotowywania umowy na realizację kampanii oraz umów pobocznych z podwykonawcami, w tym udział w negocjacjach
  • opiniowała działania Klientów pod kątem zgodności z zasadami uczciwej konkurencji
  • wspierała przedsiębiorców w rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych i uzyskiwaniu dofinansowania unijnego na ten cel
  • wspierała Klienta z branży IT w sporze o nieprawidłowe wykonanie umowy wdrożeniowej

News
& Insights

11.06.2024

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED!

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED w kolejnej inwestycji – tym razem w szpital ortopedyczny Ortopedicum w Krakowie. Nasze wsparcie miało kompleksowy charakter i...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED!

18.04.2024

Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi

Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi. To już piąta transakcja finansowania ACP Credit i jednocześnie trzecia zrealizo...

Case studies
Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi

29.11.2023

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o., tj.: Grzegorzowi Warzecha – założycielowi, oraz spółce Vercom S.A. – będącej inwestorem finansowym, przy transakcji d...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
  • ukończone studia prawnicze na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2021)
  • aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (od 2022)