Paweł Kwiatkowski

Paweł Kwiatkowski

Managing associate
adwokat

Postępowanie sądowe i arbitraż

Doświadczenie

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie postępowań sądowycharbitrażowych. Reprezentuje klientów w skomplikowanych sprawach, w tym m.in. w sporach korporacyjnych, budowlanych, transakcyjnych oraz z dziedziny IT, a także w postępowaniach karnych dot. white-collar crimes.
W kancelarii GESSEL od 2012 roku.

Wybrane projekty

Publikacje 

  • współautor: Prawo przedsiębiorców. Komentarz (02.2019)       
  • współautor: Postępowanie przed Sądem Polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan (01.2016) 
  • współautor: Polskie tłumaczenie ICCa’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention (12.2014)
  • współautor: Polskie tłumaczenie Swiss Rules of International Arbitration (04.2013)
  • jeden z głównych autorów: Regulamin Postępowania Apelacyjnego Sądu Arbitrażowego Lewiatan (nowelizacja Regulaminu z 05.2017)

Członkostwo

  • członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan (od 02.2017)
  • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2014 roku)

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2009)

Znajomość języków obcych

  • angielski