Paweł Kwiatkowski

Managing Associate
Adwokat

Procesy sądowe | Arbitraż | Prawo karne gospodarcze | Projekty specjalne / risk & support

Od wielu lat reprezentuje klientów z polski i zza granicy w skomplikowanych postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

8. Pawel Kwiatkowski 772x1158

Języki: en

BIO

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych. Wspiera klientów na każdym etapie sporu: od negocjacji, poprzez postępowanie aż do wykonywania uzyskanych rozstrzygnięć. Reprezentuje klientów w skomplikowanych sprawach, w tym m.in. w sporach korporacyjnych, budowlanych, transakcyjnych oraz z dziedziny IT, a także w postępowaniach karnych dot. white-collar crimes.

Występował jako pełnomocnik w wielu sprawach z elementami międzynarodowymi.

Z kancelarią GESSEL związany od 2012 roku.

tygrys swiecacy

Doświadczenie

Spory korporacyjne

 • Reprezentacja w sporze, obejmująca: przejęcie udziałów spółki na podstawie umowy zastawu rejestrowego, przejęcie kontroli operacyjnej w spółce i zakończenie sporu poprzez przeprowadzenie transakcji sprzedaży spółki w celu zaspokojenia należności klienta, a także reprezentacja w postępowaniu arbitrażowym oraz w postępowaniu zabezpieczającym przed sądem powszechnym
 • Reprezentacja grupy wspólników spółki, obejmująca m.in. zasiadanie w organie spółki – właściciela jednej z największej polskiej sieci sklepów w branży – oraz reprezentację w licznych postępowaniach sądowych z udziałem wspólników, członków organów oraz spółki
 • Reprezentacja i doradztwo – zarówno po stronie powoda jak i pozwanego – w postępowaniach dotyczących:
  • odpowiedzialności członków zarządu spółki za działania na szkodę spółki
  • uchylenia/stwierdzenia nieważności uchwał, w tym np. uchwał dotyczących: zniesienia dematerializacji akcji, przeznaczenia zysku, zatwierdzenia sprawozdań, udzielenia absolutorium itd.
  • realizacji umów zawartych z członkami organów spółek, w tym kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych

Spory dot. fuzji i przejęć

 • Reprezentacja przed sądami i doradztwo w sporach, powstałych na tle transakcji nabycia spółek, w tym spółek holdingowych, z branży medycznej
 • Reprezentacja i doradztwo w sporach na tle nabycia spółek – producentów na różnych rynkach, w tym: szkła, papieru i żywności
 • Reprezentacja przed sądem w sporze spółki z branży lotniczej z jednym z założycieli i byłym wspólnikiem spółki
 • Reprezentacja przed sądem i doradztwo w sporach wynikłych z transakcji dotyczącej spółki z branży odpadowej

Spory budowlane

 • Reprezentacja generalnego wykonawcy przed sądem powszechnym w sporze z inwestorem na tle budowy hotelu/centrum konferencyjnego
 • Reprezentacja spółki świadczącej usługi z zakresu geodezji w sporze z generalnym wykonawcą przed sądem powszechnym, na tle obsługi geodezyjnej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej
 • Reprezentacja wykonawcy, uczestnika konsorcjum, w postępowaniu arbitrażowym w sporze z inwestorem dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacyjnej
 • Reprezentacja wykonawców i inwestorów na etapie postępowań przed Sądem Najwyższym w sprawach ze skargi kasacyjnej

Inne wybrane spory z zakresu prawa cywilnego

 • Reprezentacja spółki z branży IT w sporach dotyczących wdrożenia systemów informatycznych dla różnych jednostek Skarbu Państwa
 • Reprezentacja funduszy inwestycyjnych w sporach z byłym depozytariuszem (bankiem) powstałych w związku z procesem zmiany depozytariusza
 • Reprezentacja uczestników funduszy w sporze z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych
 • Reprezentacja likwidatora funduszu (banku-depozytariusza) w postępowaniu zakończonym przed Sądem Najwyższym, dotyczącym likwidacji funduszu

News
& Insights

19.04.2023

Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

Corocznie (od 2006 roku) jesteśmy niezmiennie rekomendowani w rankingu Legal 500. W 2023 roku wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Reso...

Aktualności
Znamy wyniki LEGAL 500 2023!

22.08.2022

Nowa publikacja naukowa autorstwa naszych prawników

„Umowa spółki jawnej” to kolejna pozycja autorstwa prawników Kancelarii GESSEL jaką opublikowało wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Pod redakcją naukową Aldony Pietrzak ...

Publikacje
Nowa publikacja naukowa autorstwa naszych prawników
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

tygrys swiecacy
 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2009)

Nagrody

Publikacje naukowe