Krzysztof Jasiński

Krzysztof Jasiński

Managing associate
radca prawny

Fuzje i przejęcia, bankowość i finanse

Doświadczenie

Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach, bankowości i finansach, przeprowadzaniu analiz due diligence, prawie spółek i prawie handlowym.

W ramach swojej praktyki prowadzi transakcje fuzji i przejęć oraz nadzoruje i koordynuje prace młodszych prawników i zespołu transakcyjnego. Doradza funduszom private equity, prywatnym inwestorom, startupom, występując zarówno po stronie sprzedawcy, jak i kupującego. Zajmuje się analizą i przygotowaniem dokumentów na każdym etapie procesu transakcyjnego, począwszy od negocjowania umów o zachowaniu poufności, budowy data room, przygotowywania odpowiedzi na zadane przez doradców pytania. Opracowuje również projekty umów transakcyjnych oraz prowadzi negocjacje. Przeprowadza procesy restrukturyzacyjne. Wspiera klientów w działaniach potransakcyjnych, w szczególności na etapie dostosowania działalności nabytej spółki do funkcjonowania grupy kupującego.

Autor artykułów z zakresu prawa handlowego i cywilnego (m.in. w Przeglądzie Prawa Handlowego i w Przeglądzie Sądowym), a także współautor publikacji m.in. „Prosta spółka akcyjna. Komentarz ze wzorami”, „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz „Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz”.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013)
  • Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (2015)
  • kurs prawa angielskiego (English Law Programme) organizowany przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie (2017)
  • wpisany na listę radców prawnych w 2017

Znajomość języków obcych

  • angielski