Krzysztof Jasiński

Krzysztof Jasiński

Starszy prawnik
radca prawny

Fuzje i przejęcia, bankowość i finanse

Specjalizacja:
Fuzje i przejęcia, bankowość i finanse, analizy due diligence, prawo spółek i prawo handlowe.

Doświadczenie:
Przed dołączeniem do zespołu przez 6 lat pracował w cenionych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmował się kwestiami związanymi z obrotem gospodarczym i obsługą korporacyjną spółek. W Kancelarii GESSEL od stycznia 2016 roku.

Wykształcenie:
W 2013 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2015 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2017 roku ukończył kurs prawa angielskiego (English Law Programme) organizowany przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie.

W 2013 roku zdał egzamin wstępny na aplikację radcowską, uzyskując drugi wynik w izbie warszawskiej. Aplikant radcowski od 2014 roku. W 2017 roku zdał egzamin zawodowy.

Autor publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego.

Znajomość języków obcych:
Angielski.

Przykładowe transakcje: