Agnieszka Nowacka

Agnieszka Nowacka

Starszy prawnik
radca prawny

Prawo ochrony zdrowia, prawo pracy, prawo własności intelektualnej

Doświadczenie

Specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia, prawie pracy, prawie własności intelektualnej oraz najmie komercyjnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmujące w szczególności kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów leczniczych, w tym sporządzanie i negocjowanie umów najmu lokali wykorzystywanych jako przychodnie i szpitale oraz umów zawieranych z usługobiorcami i kontrahentami, obsługę transakcji nabycia nieruchomości i procesów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa medycznego, transakcje fuzji i przejęć (M&A), reprezentacja podmiotów leczniczych w sporach z pacjentami oraz wsparcie pracodawców w zakresie prawa pracy, w tym reprezentowanie pracodawców w postępowaniach sądowych.

Wykształcenie

  • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Podyplomowe Studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • studia prawnicze w Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego organizowane przez  Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom master franco-polonais de droit des affaires français et européen)
  • wpisana na listę radców prawnych w 2008 roku

Znajomość języków obcych

  • angielski
  • francuski