Agnieszka Nowacka

Counsel
Radca prawny

Prawo pracy | Prawo własności intelektualnej

Specjalizuje się w prawie ochrony zdrowia, prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej. Służy doradztwem także w zakresie najmów komercyjnych.

Języki:

BIO

Agnieszka dołączyła do zespołu GESSEL w 2020 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, obejmujące w szczególności kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotów leczniczych, w tym sporządzanie i negocjowanie umów najmu lokali wykorzystywanych jako przychodnie i szpitale oraz umów zawieranych z usługobiorcami i kontrahentami, obsługę transakcji nabycia nieruchomości i procesów inwestycyjnych. Agnieszka zajmuje się także opracowywaniem dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, udzielaniem porad prawnych i sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa medycznego, transakcje fuzji i przejęć (M&A). Agnieszka reprezentuje także podmiotów leczniczych w sporach z pacjentami oraz wspiera pracodawców w zakresie prawa pracy, w tym reprezentujepracodawców w postępowaniach sądowych.

Doświadczenie

Prawo pracy

  • Przygotowuje umowy o pracę z kluczową kadrą
  • Doradza w zakresie rozwiązywania umów i zwolnień grupowych
  • Wdraża regulaminy pracy
  • Opracowuje umowy najmu powierzchni usługowych i biurowych
  • Reprezentuje klientów w sporach sądowych dot. zapłaty zaległych wierzytelności
  • Reprezentuje klientów w sporach sądowych z pracownikami

News
& Insights

15.03.2024

Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

Doradzaliśmy Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland, jedynego przedsiębiorstwa, które...

Case studies
Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

29.11.2023

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o., tj.: Grzegorzowi Warzecha – założycielowi, oraz spółce Vercom S.A. – będącej inwestorem finansowym, przy transakcji d...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom spółki User.com sp. z o.o. oraz spółce Vercom S.A.

28.11.2023

Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI

Kancelaria GESSEL dostarczała wsparcia prawno-podatkowego firmie Webcon oraz jej założycielom przy inwestycji funduszu MCI, który nabył 65,05 proc. udziałów spółki Webco...

Case studies
Doradzaliśmy spółce Webcon przy inwestycji funduszu MCI
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Podyplomowe Studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Studia prawnicze w Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego organizowane przez  Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom master franco-polonais de droit des affaires français et européen)

Publikacje naukowe