W dniach 18-19 września, w Hotelu Sheraton w Warszawie, odbędzie się konferencja "Praktyczne aspekty zmian w przepisach prawnych dla TFI i Depozytariuszy", organizowana przez MMC Polska.

Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z  praktycznymi aspektami zmian wprowadzonych 1 lipca 2019, dotyczących dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych i roli agenta emisji oraz wyjaśnienie kwestii spornych w zakresie wykonywania czynności na linii depozytariusz-agent emisji-dystrybutor. 

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Problematyka dematerializacji certyfikatów inwestycyjnych - aspekty praktyczne;
  • Wycena funduszy inwestycyjnych w świetle nowych propozycji KNF;
  • Oferowanie certyfikatów w świetle projektu ustawy o ofercie publicznej;
  • Zmiany statutowe dla funduszy zamkniętych i ich wpływ na funkcjonowanie funduszy;
  • Prawne i praktyczne aspekty projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z 26 kwietnia 2019 roku.

Julia Trzmielewska poprowadzi panel zatytułowany "Oferowanie certyfikatów w świetle projektu ustawy o ofercie publicznej"

Więcej informacji o konferencji oraz szczegóły rejestracji dostępne są na stronie: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/praktyczne-aspekty-zmian-w-przepisach-prawnych-dla-tfi-i-depozytariuszy oraz w broszurze konferencyjnej: https://www.mmcpolska.pl/files/manager/file-82ff45cf71c61ccf545eb020684654a3.pdf

Zapraszamy serdecznie!