Po raz kolejny wzieliśmy udział w konsultacjach dotyczących rewizji Rozporządzenia MAR

28.02.2022 Aktualności Rynki kapitałowe

W lutym 2022 roku nasz dział Rynków Kapitałowych po raz kolejny uczestniczył w konsultacjach zainicjowanych przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) dotyczących rewizji Rozporządzenia MAR.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat ich doświadczeń z obecnymi zasadami regulującymi funkcjonowanie rynków kapitałowych, oraz ewentualnej potrzeby dostosowania tych zasad. ESMA stoi na stanowisku, że unijne rynki kapitałowe UE pozostają słabo rozwinięte pod względem wielkości, zwłaszcza w porównaniu z rynkami kapitałowymi w innych głównych jurysdykcjach, zaś przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu korzystają z finansowania dłużnego i kapitałowego niż ich odpowiednicy na świecie, co ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy i odporność makroekonomiczną.

W związku z tymi problemami jednym z głównych celów opracowanego we wrześniu 2020 r. w ramach Unii Rynków Kapitałowych (CMU) Planu Działania jest zapewnienie przedsiębiorstwom, a w szczególności małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), nieograniczonego dostępu do najbardziej odpowiedniej formy finansowania, w szczególności do rynków publicznych. Jednocześnie ESMA zapowiedziała, że oceni, czy należy jeszcze bardziej uprościć obowiązujące przepisy w zakresie m.in. sporządzania prospektu emisyjnego i obowiązku informacyjnego. W tym celu zlecono przeprowadzenie badań na temat tego, jak poprawić dostęp do rynków kapitałowych dla przedsiębiorstw w UE oraz nad funkcjonowaniem rynków pierwotnych i wtórnych. Ponadto w październiku 2020 r. ESMA powołała Grupę Ekspertów Technicznych i Zainteresowanych Stron (TESG) w celu monitorowania funkcjonowania i powodzenia rynków na rzecz wzrostu MŚP. W maju 2021 r. TESG opublikowała swoje sprawozdanie końcowe na temat wzmocnienia pozycji unijnych rynków kapitałowych dla MŚP, zawierające dwanaście konkretnych zaleceń dla Komisji i państw członkowskich, które mają ułatwić MŚP dostęp do rynków rynków publicznych. Zalecenia te opierają się na pracach już podjętych przez Forum Wysokiego Szczebla CMU oraz na niedawno opublikowanym przez ESMA raporcie z przeglądu MiFID II na temat funkcjonowania systemu dla rynków na rzecz wzrostu MŚP.

Wyniki konsultacji i następczych poprawek do regulacji prawnych ułatwią emitentom z UE finansowanie ich działalności oraz rozwój, innowacje i tworzenie miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony inwestorów i integralności rynku.

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Autorzy

9. Magdalena Szeplik 772x1158

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Magda dołączyła do zespołu GESSEL w 2012 roku a w 2019 roku została Managing Associate. Zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami akcji i obligacji, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Koncentruje się również na doradztwie związanym z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, w szczególności doradza w trakcie postepowań administracyjnych i...

Mogą Cię zainteresować

29.05.2024

Nasi prawnicy zdali egzaminy zawodowe!

Wszyscy zdający w tym roku egzaminy zawodowe otrzymali już wyniki i wszystkie są pozytywne! Serdeczne gratulacje i wielkie brawa dla Adrianny Andruszewski...

Aktualności
Nasi prawnicy zdali egzaminy zawodowe!

28.05.2024

Cykl webinarów podatkowych!

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów podatkowych. Pierwsze spotkanie poświęcimy unijnym zmianom w podatku u źródła. Podczas szkolenia omówimy m.in.: - Jakie ...

Aktualności
Cykl webinarów podatkowych!
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys