28 września 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 17.00 odbędzie się X Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz pierwszy spotkanie będzie miało formę wideokonferencji.

Głównym punktem posiedzenia będzie wykład Leszka Koziorowskiego, wspólnika, radcy prawnego, pt.: „Przewodniczący walnego zgromadzenia – między prawem a praktyką”.

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń są publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl

sekcje praktyków prawa