13 listopada br. w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się debata „Corporate governance: światowe trendy, polski rynek”, w której udział wziął mec. Leszek Koziorowski.

Moderatorem debaty był Pan Andrzej S. Nartowski. Oprócz mec. Koziorowskiego panelistami byli również Pani Agnieszka Gontarek (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA) oraz Pan Andrzej Maciejewski (Spencer Stuart).

Celem debaty było poddanie pod uwagę kilku wybranych kierunków ewolucji corporate governance na najbardziej rozwiniętych rynkach i zasygnalizowanie ich przewidywanych lokalnych reperkusji. Mec. Koziorowski szczególnie podkreślał zależność pomiędzy stopniem rozwoju rynku kapitałowego, a rzeczywistym funkcjonowaniem w spółkach zasad ładu korporacyjnego. Wskazywał, iż dojrzały, odpowiednio płynny rynek kapitałowy potrzebuje implementacji corporate governance na najwyższym poziomie. W jego ocenie konieczne są także zmiany legislacyjne zmierzające do wyraźnego wyodrębnienia typu spółki publicznej w kodeksie spółek handlowych.

Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny, w Kancelarii kieruje działem rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Posiada 25-letnie doświadczenie w doradztwie przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych.  Był prelegent podczas wielu konferencji o tematyce rynków kapitałowych.