29 stycznia br. o godzinie 17:30, w Sali Notowań GPW (ul. Książęca 4, Warszawa) odbędzie się debata poświęcona obowiązkowej dematerializacji akcji. Jest to niewątpliwie temat szczególnie istotny dla spółek akcyjnych, ich akcjonariuszy oraz doradców prawnych. Problematyka rejestru akcjonariuszy budzi wiele pytań, na które rynek szuka odpowiedzi, natomiast waga zmian wynikających ze zmiany KSH jest tak duża, że niezbędne jest możliwie szybkie wypracowanie pewnej praktyki rynkowej w celu sprawnego i bezpiecznego dostosowania do nowych regulacji.

Debatę poprowadzi Bartosz Krzesiak, Dyrektor Departamentu emisji akcji w Domu Maklerskim Navigator S.A. W gronie ekspertów, którzy zabiorą głos w dyskusji znaleźli się: Leszek Koziorowski, wspólnik w Kancelarii GESSEL, radca prawny, Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Paweł Mardas, partner w Kancelaria Kochański i Partnerzy, adwokat, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Piotr Maciej Kamiński, członek Rady Nadzorczej Platige Image S.A. oraz Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych. 

Tezy do dyskusji:

  • Obowiązek dematerializacji akcji – jakaś alternatywa?
  • Konsekwencje zmian prawnych dla spółek i akcjonariuszy
  • Perspektywa spółki publicznej
  • Problemy praktyczne związane z przygotowaniem do otwarcia rejestru
  • Jawność rejestru akcjonariuszy
  • Instytucja świadectwa rejestrowego – wątpliwości w kontekście WZA
  • Rola domu maklerskiego
  • Rodzaje ryzyka i przykłady sytuacji zapalnych / konfliktów interesów związanych z rejestrem akcjonariuszy (spółki, zarządy, akcjonariusze, podmiot prowadzący rejestr, inne)
  • Potencjalny wpływ na rozwój rynku kapitałowego ogółem oraz na wzrost liczby debiutantów na GPW

Więcej informacji: www.personalities.pl/