W dniach 28-29 maja odbędzie się konferencja organizowana przez MMC Polska pt. Odpowiedzialność spółek giełdowych wobec innych uczestników rynku i organów nadzoru. Jest ona skierowana przede wszystkim do osób zatrudnionych w działach prawnych, compliance oraz audytu spółek giełdowych.

Drugi z paneli pierwszego dnia konferencji poprowadzi mec. Magdalena Szeplik, adwokat z Kancelarii GESSEL, która opowie o zmianach w obowiązkach informacyjnych wynikających z Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Wystąpienie będzie dotyczyło następujących zagadnień:

  • Zmiany w przekazywaniu do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych
  • Nowy katalog raportów bieżących
  • Ujawnienia związane z raportami okresowymi
  • Ujawnienia związane z postanowieniami ustawy o biegłych rewidentach w zakresie funkcjonowania komitetu audytu
  • Nowe rozporządzenie ws. raportów bieżących i okresowych a rozporządzenie mar
  • Kwestie dyskusyjne podnoszone podczas procesu legislacyjnego a sposób ich rozwiązania – wskazówki interpretacyjne

Magdalena Szeplik, Adwokat, Kancelaria GESSEL Specjalizuje się w prawie spółek oraz prawie rynku kapitałowego. W Kancelarii GESSEL zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami instrumentów finansowych, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów emisyjnych oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Ponadto obsługuje spółki publiczne w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych przed KNF. Przeprowadza również analizy due diligence na potrzeby transakcji kapitałowych oraz doradza spółkom w bieżącej działalności w zakresie zagadnień korporacyjnych. 

 

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/odpowiedzialnosc-spolek-gieldowych-wobec-innych-uczestnikow-rynku-i-organow-nadzoru