19 maja 2018 r. w Patio ASP, na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbędzie się czwarta edycja Konferencji Prawa Własności Intelektualnej "w sprawie autorów", poświęcona prawom twórców i projektantów. W konferencji weźmie udział mec. Marta Grabiec, która poprowadzi panel pt. Zmiany w utworze a prawo twórcy do jego integralności.

Konferencja  ma na celu przedstawienie w praktyczny sposób aktualnych zagadnień z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, ważnych z punktu widzenia zarówno twórców, jak i projektantów. Prelekcje oraz warsztaty prowadzone są przez prawników aktywnie działających w branży, a tematyka prezentowana jest w sposób przystępny i zrozumiały dla osób, które nie mają na co dzień styczności ze słownictwem prawniczym.

Spotkanie to skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się na co dzień sztuką, projektowaniem graficznym, wzornictwem, modą, architekturą oraz studentów, pracowników oraz absolwentów studiów artystycznych i prawniczych, jak również wszystkich osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

Harmonogram:

 • 11.00 | rozpoczęcie Konferencji;
 • 11.15 - 11.55 | Zasady konstruowania umów autorskoprawnych
  dr Magdalena Rutkowska-Sowa, rzecznik patentowy, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku;
 • 12.00 - 12.25 | Czas ochrony praw autorskich 
  prof. UG, dr hab., adw. Maciej Barczewski, Kierownik Centrum Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 12.30 - 13.00 | Prawo autorskie w social media 
  adw. Magdalena Korol, Kancelaria Snażyk Korol Mordaka;
 • 13.00 - 13.45 | przerwa kawowa
 • 13.45 - 14.15 | Budowa silnej marki a zmiany w prawie unijnych znaków towarowych
  Magdalena Miernik, serwis i firma prawnicza Lookreatywni.pl;
 • 14.20 - 14.50 | Dobra osobiste twórców. Wykorzystanie twórczości osób trzecich
  adw. Piotr Nikołajuk, LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy;
 • 14.55 - 15.25 | Zmiany w utworze a prawo twórcy do jego integralności
  adw. Marta Grabiec, Kancelaria GESSEL;
 • 15.30 zakończenie Konferencji.

Każda z prelekcji kończy się możliwością zadawania pytań przez publiczność. 


Marta Grabiec
Adwokat w Kancelarii GESSEL

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie mediów oraz ochronie dóbr osobistych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych przedsiębiorców w wyżej wymienionych obszarach. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, w sporach dotyczących zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia dóbr osobistych. Z Kancelarią GESSEL związana od 2012 roku.

Link do wydarzenia na FB: www.facebook.com/events/265788017300616/