15 kwietnia br. odbyły się warsztaty arbitrażowe: Arbitrators. Interim Measures. Emergency Arbitration w ramach projektu ICC ARBITRATION AND ADR TRAINING PROGRAMME .

Międzynarodowe warsztaty arbitrażowe organizowane są już drugi rok z rzędu przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC, ICC Polska oraz Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") - przy Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Program adresowany jest zarówno do studentów jak i praktyków zainteresowanych tematyką arbitrażu, w szczególności zaś z praktycznym aspektem prowadzenia postepowania przed Sądem ICC. Warsztaty prowadzone są przez krajowych oraz zagranicznych ekspertów z zakresu arbitrażu oraz przedstawicieli Sekretariatu Sądu Arbitrażowego ICC.

Mec. Gessel 
poprowadziła warsztaty dotyczące zagadnień bezstronności i niezależności a także wyłączenia i odwołania arbitra.