W dniach 13-14 maja 2010 roku odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defences – pierwsze tej rangi wydarzenie w Polsce. Przewodniczącą i koordynatorem konferencji będzie dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający Kancelarii GESSEL wraz z Yulią Andreeną z Debevoise & Plimpton LLP. Mec. Beata Gessel poprowadzi też dyskusję Disputes Concerning Representations and Warranties. Jej partnerami są: ICC International Court of Arbitration, ICC Polska, ArbitralWomen, oraz American Bar Association, a honorowym patronatem objął ją Minister Spraw Zagranicznych Polski – Pan Radosław Sikorski.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, prowadzonego przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, a koordynowanego przez mec. Beatę Gessel – arbitra i wiceprezesa Sądu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat prowadzenia postępowań arbitrażowych i wykorzystywania ich na płaszczyźnie gospodarczej. W ramach projektu, w okresie od listopada 2009 roku do maja 2011 roku, organizowane będą konferencje tematyczne, seminaria i szkolenia dla przedsiębiorców, ich przedstawicieli prawnych oraz kandydatek na arbitrów, jako że projekt zakłada również promocję uczestnictwa kobiet w postępowaniach arbitrażowych.

Zobacz program konferencji