Firmy się przekształcają

15.02.2021 Publikacje

Spółka jawna, komandytowa czy z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy można uchronić firmę przed podwójnym opodatkowaniem? Która forma prowadzenia działalności bardziej się opłaca po wprowadzeniu nowych przepisów?

Dotychczas chętnie wykorzystywaną przez przedsiębiorców formą prowadzenia działalności gospodarczej była spółka komandytowa. Popularność zawdzięczała możliwości ograniczenia odpowiedzialności komandytariuszy za jej zobowiązania przy zachowaniu korzystnych zasad opodatkowania w podatku dochodowym (jednokrotne opodatkowanie dochodów na poziomie wspólników spółki).

Od początku 2021 roku spółki komandytowe stały się podatnikami CIT, przy czym wspólnicy mogli zdecydować o przesunięciu momentu uzyskania takiego statusu do 1 maja 2021 roku. W konsekwencji dochody osiągane przez jej wspólników będą co do zasady opodatkowane dwukrotnie – na poziomie spółki komandytowej oraz na poziomie wspólnika. Dodatkowo wspólnicy nie będą mogli pomniejszać podatku o składki ZUS i zdrowotną.

Podwójne opodatkowanie nie powinno mieć miejsca w przypadku komplemen-tariusza, który jest uprawniony do obniżenia należnego podatku z tytułu wypłaty zysku ze spółki komandytowej o kwotę przypadającego na niego podatku zapłaconego przez spółkę. Należy jednak pamiętać, że komplementariusz ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W przypadku komandytariusza niepowiązanego z komplementariuszem wolne od podatku będą kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł. (…)

 

Pełna treść artykułu dostępna jest w tygodniku Newsweek z dn. 15.02.2021 (7/2021).

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!