TAX ALERT – zmiana zasad ustalania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej i zmiana dotycząca tzw. wymiany udziałów

02.11.2016 Publikacje

TAX ALERT – zmiana zasad ustalania przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej i zmiana dotycząca tzw. wymiany udziałów

Z dniem 1 stycznia 2017 r. do ustawy o PIT i CIT wejdą znowelizowane przepisy dotyczące ustalenia przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej. W myśl nowych przepisów (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT) przychodem z kapitałów pieniężnych będzie wartość wkładu niepieniężnego określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość tego wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze. Nowe zasady opodatkowania znajdą zastosowanie bez względu na to, jaka część aportu przeznaczana jest na kapitał podstawowy spółki, a jaka na zapasowy (agio).

Obecnie, przychód z kapitałów pieniężnych w związku z wkładem niepieniężnym wniesionym do spółki ustala się na poziomie nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. W konsekwencji wprowadzonych przepisów, podatek przy wnoszeniu aportów może okazać się zdecydowanie wyższy.

Nowe przepisy zostały uchwalone ustawą z dnia 5 września 2016 r. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuję się, że ze względu na ukształtowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie z którą organ podatkowy nie może dokonać zmiany wysokości przychodu zadeklarowanego przez podatnika, jeżeli wartość nominalna obejmowanych za wkład niepieniężny udziałów odbiega od ich wartości rynkowej, cel przepisów art. 17 ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 zdanie drugie ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym obecnie) jakim jest przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, nie może zostać osiągnięty. Rozwiązaniem mają być nowo wprowadzone przepisy, które regulują dodatkowo, że jeżeli wartość wkładu określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze będzie niższa niż wartości rynkowa wkładu, organy podatkowe będą miały prawo zweryfikowania i w konsekwencji określenia wartości rynkowej wniesionego wkładu.

Dalsze niekorzystne dla podatników zmiany będą dotyczyły tzw. wymiany udziałów, czyli aportów większościowych pakietów akcji lub udziałów do innych spółek, zarówno polskich, jak i mających siedziby w innych państwach Unii Europejskiej, dotychczas nieopodatkowanych. Po dniu 1 stycznia 2017 r., zgodnie ze wspomnianą nowelizacją ustawy o CIT i ustawy o PIT z dnia 5 września 2016 r., zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania do tzw. wymiany udziałów będzie uzależnione od istnienia „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”.

Do ustaw wprowadza się domniemanie, zgodnie z którym gdy połączenie, podział, lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4 i 4a ustawy o CIT oraz art. 24 ust. 19 i 20 ustawy o PIT).

Wobec uchwalonych zmian, sugerujemy pilne dokonanie planowanych aportów, względnie transakcji wymiany udziałów i rejestracje wynikających z tych aportów podwyższeń kapitałów zakładowych w spółkach przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Kancelaria GESSEL służy doradztwem oraz pomocą w przygotowaniu stosownej dokumentacji prawnej.

Kontakt:

Dr Janusz Fiszer, wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy

Tel. 22 318 69 23, e-mail: j.fiszer@gessel.pl

Inarda Bielińska, Of Counsel, radca prawny

Tel. 22 318 69 24, e-mail: i.bielinska@gessel.pl

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys