Niska świadomość przedsiębiorców na temat sądownictwa polubownego to jedna z przyczyn, dla których arbitrzy rozstrzygają znacznie mniej spraw niż mogliby. Potwierdzają to statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, według których aż 50 proc. respondentów w ogóle nie wie, co to jest arbitraż.

  • 50 proc. respondentów nie wie, co to jest arbitraż.
  • W Polsce ok. 0,1 proc. wszystkich sporów rocznie trafia przed sądy arbitrażowe.
  • By spór rozstrzygali arbitrzy w umowie między przedsiębiorcami, potrzebny jest tzw. zapis na sąd polubowny.

Mimo rosnącej liczby spraw rozpoznawanych w Polsce przez sądy arbitrażowe, rocznie rozstrzygają one zaledwie około 0,1 proc. wszystkich sporów. Dla porównania, zgodnie z Oxford Study on Civil Justice Systems in Europe, w przypadku obrotu międzynarodowego arbitraż wybiera aż 63 proc. przedsiębiorców europejskich – wskazywali uczestnicy Forum Dyrektorów Działów Prawnych, które odbyło się w Warszawie. (...)

Dr Konrad Czech z Kancelarii Gessel, Koziorowski podkreślał (...), że w żadnym kraju nie jest tak, że arbitrażu jest więcej niż spraw w sądach powszechnych. - Gdyby tak było w jakiejkolwiek jurysdykcji, byłoby to znakiem poważnej słabości sądownictwa powszechnego. Zatem stwierdzenie, że w Polsce arbitrażu jest mało, jest poniekąd prawdziwe, ale pamiętajmy, że to normalny stan, także w innych krajach. W stosunkach krajowych siłą rzeczy zawsze więcej spraw będzie trafiało do sądów krajowych – zaznaczył Konrad Czech. 

Cały artykuł "Polscy przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą, co to jest arbitraż" dostępny na stronie www.finanse.wnp.pl