Wśród autorów komentarza znaleźli się najważniejsi przedstawiciele środowiska arbitrażowego w Polsce. Komentarz został napisany pod redakcją naukową Mec. Beaty Gessel Kalinowskiej vel Kalisz. Autorami publikacji byli również: Maria Dudzińska, Natalia Jodłowska, Paweł Kwiatkowski oraz Michał Pochodyła z Kancelarii GESSEL.

Opracowanie zawiera szczegółowe omówienie postanowień Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Autorzy analizują najważniejsze zagadnienia regulaminu na tle rozwiązań przyjętych w innych porządkach prawnych oraz zagranicznych sądach arbitrażowych, przybliżając czytelnikom sposoby funkcjonowania niektórych instytucji arbitrażowych.

Sprawy poruszane w komentarzu poparte zostały bogatym orzecznictwem arbitrażowym, wzorami wyroków i postanowień oraz literaturą przedmiotu.