Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

31.08.2015 Publikacje

Wśród autorów komentarza znaleźli się najważniejsi przedstawiciele środowiska arbitrażowego w Polsce. Komentarz został napisany pod redakcją naukową Mec. Beaty Gessel Kalinowskiej vel Kalisz. Autorami publikacji byli również: Maria Dudzińska, Natalia Jodłowska, Paweł Kwiatkowski oraz Michał Pochodyła z Kancelarii GESSEL.

Opracowanie zawiera szczegółowe omówienie postanowień Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Autorzy analizują najważniejsze zagadnienia regulaminu na tle rozwiązań przyjętych w innych porządkach prawnych oraz zagranicznych sądach arbitrażowych, przybliżając czytelnikom sposoby funkcjonowania niektórych instytucji arbitrażowych.

Sprawy poruszane w komentarzu poparte zostały bogatym orzecznictwem arbitrażowym, wzorami wyroków i postanowień oraz literaturą przedmiotu.

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!