Pracownicze plany kapitałowe – co należy wiedzieć?

29.11.2018 Publikacje

Wczoraj (28 listopada 2018 r.), w Dzienniku Ustaw, pod poz. 2215 opublikowana została ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Nadchodzące miesiące będą gorącym czasem dla Polskiego Funduszu Rozwoju oraz instytucji finansowych, które utworzą zręby systemu PPK. Czas ten jest również istotny dla pracodawców, którzy powinny zapoznać się z nowymi zasadami oraz uwzględnić funkcjonowanie pracowniczych planów kapitałowych w swoich budżetach i planach. W kolejnych częściach Newslettera Kancelarii Gessel będziemy starali się przybliżyć Państwu konstrukcję PPK oraz wskazać jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany.

Czym są pracownicze plany kapitałowe (istota)?

Pracownicze plany kapitałowe są mechanizmem systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników (między innymi pracowników). System będzie miał charakter powszechny. Podmioty zatrudniające zobowiązane będą do zawarcia z instytucjami finansowymi umów o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK. W ramach PPK gromadzone będą środki pochodzące z wpłat (podstawowych oraz dodatkowych) dokonywanych przez podmioty zatrudniające i uczestników:

tabela1

Ustawa o PPK przewiduje również wpłatę powitalną (250 zł) oraz dopłatę roczną z Funduszu Pracy (240 zł) po spełnieniu określonych warunków.

Środki gromadzone w ramach pracowniczych planów kapitałowych będą inwestowane przez instytucje finansowe z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom po osiągnięciu przez nich 60. roku życia. W pewnych przypadkach środki zgromadzone w PPK będą mogły być przeznaczone również na inne cele.

Wszystkie powyższe elementy rozwiniemy w kolejnych częściach newslettera.

Czy PPK dotyczy tylko pracowników?

Nie. Osobami zatrudnionymi, których dotyczy PPK są następujące osoby:

  1. pracownicy (z wyłączeniem młodocianych);
  2. osoby wykonujące pracę nakładczą (które ukończyły 18 rok życia);
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych;
  4. osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług;
  5. członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji

– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Docelowo zatrudnienie osób należących choćby do jednej z powyższych kategorii będzie mogło skutkować koniecznością utworzenia PPK przez podmiot zatrudniający.

Pracowniczymi planami kapitałowymi nie będą objęte natomiast osoby samozatrudnione (prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). Dla nich ustawodawca przewidział wprowadzenie nowego zwiększonego limitu wpłat na IKZE w wysokości rocznej do 1,8–krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego (w chwili obecnej limit ograniczony jest do 1,2–krotności).

Od kiedy należy stosować ustawę o PPK?

Pracownicze plany kapitałowe wdrażane będą stopniowo, zaczynając od największych podmiotów, (zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych), którzy będą musieli wdrożyć PPK już w 2019 roku. Daty stosowania ustawy dla poszczególnych podmiotów kształtują się następująco:

tabela2 1

Uwaga: data stosowania ustawy dla danego podmiotu nie oznacza, iż od tego dnia należy dokonywać wpłat. Począwszy od wyznaczonej daty, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową (tryb zawierania umów omówimy w kolejnej części Newslettera), zaś dopiero kolejno zobowiązany będzie do dokonywania wpłat na PPK. Przykładowy harmonogram dla podmiotu zatrudniającego co najmniej 250 osób przedstawia się następująco:

tabela 3

W kolejnej części Newslettera przybliżymy konstrukcję umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz wskażemy na zasady dokonywania wpłat i możliwość rezygnacji z ich dokonywania.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

leszek 1

 

Leszek Koziorowski

l.koziorowski@gessel.pl

adam kraszewski male

 

Adam Kraszewski

a.kraszewski@gessel.pl      

 

dragowski male

 

Tomasz Drągowskit.dragowski@gessel.pl    

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys