Czy wniesienie udziałów w spółce z o.o. jako aportu wymaga zawarcia umowy przenoszącej udziały na rzecz spółki, w której akcje lub udziały są obejmowane? 

Tak – odpowiada mec. Marcin Macieszczak dla Pulsu Biznesu. Wniesienie udziałów w spółce z o.o. w formie aportu stanowi zbycie udziałów, które zgodnie z art. 180 kodeksu spółek handlowych wymaga formy pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami. Także oświadczenie spółki nabywającej udziały wnoszone w formie aportu musi być złożone w formie pisemnej – mówi mecenas Macieszczak.