W okresie ostatnich 3 lat Polska intensywnie rozbudowuje sieć dwustronnych umów o wzajemnej wymianie informacji podatkowych. Z czego to wynika?

Państwa, które znalazły się na szarej liście OECD - obejmującej państwa i terytoria nieprzestrzegające zasad międzynarodowej wymiany informacji podatkowych - mogą być z niej wykreślone pod warunkiem zawarcia co najmniej 12 umów dwustronnych dotyczących takiej wymiany. Efektem jest znaczna liczba tego rodzaju porozumień zawartych z Polską. Obowiązują już umowy: z Andorą, Gibraltarem, Wyspą Man, Jersey, Guernsey, San Marino. Na ratyfikację oczekuje osiem kolejnych: ze Wspólnotą Dominiki, Grenadą, Belize, Bermudami, Wspólnotą Baha-mów, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi, Kajmanami oraz Liberią.

Warto bliżej przyjrzeć się dwóm umowom zawartym w 2013 r. z Bermudami i Wspólnotą Bahamów. Na ich podstawie strony mogą wzajemnie przekazywać sobie informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.

Umowa z Bermudami (zawarta zgodnie z upoważnieniem rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) obejmuje tylko wymianę informacji na wniosek, nie uwzględniając ani wymiany automatycznej, ani spontanicznej. W przypadku Polski umowa odnosi się do obu podatków dochodowych (PIT i CIT), a Bermudów - do wszelkich podatków bezpośrednich, bez względu na rodzaj i nazwę. Umowa ze Wspólnotą Bahamów także dotyczy tylko wymiany informacji na wniosek - w przypadku Polski odnosząc się do obu podatków dochodowych (PIT i CIT), a Wspólnoty Bahamów - do wszelkich podatków.

W przypadku obu umów zakres informacji podlegających wymianie jest szeroki i uwzględnia m.in. dane pochodzące z banków, innych instytucji finansowych oraz wszelkich innych osób, działających jako pełnomocnicy lub powiernicy - dotyczące prawnych i rzeczywistych właścicieli spółek, spółek osobowych, funduszy powierniczych (trustów), fundacji i innych osób, łącznie z informacjami o wszystkich takich osobach tworzących łańcuch właścicielski.