Skutki umowy podatkowej z Bośnią i Hercegowiną

24.11.2014 Publikacje

Nowa konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania pomiędzy Polską a Bośnią i Hercegowiną wprowadza wiele zmian w opodatkowaniu dochodu i majątku rezydentów obu państw. Na czym będą one polegać?

Konwencja została podpisana 4 czerwca br. i zastąpi umowę z 10 stycznia 1985 r. pomiędzy Polską a dawną Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie z nią plac budowy, prace konstrukcyjne, montażowe lub instalacyjne oraz czynności nadzorcze związane z nimi będą stanowić zakład tylko wówczas, gdy trwają dłużej niż 12 miesięcy (poprzednio 24 miesiące).

Podobnie jak poprzednio, w odniesieniu do transgranicznej wypłaty dywidend umowa przewiduje klasyczny wzór 5/15, czyli maksymalny podatek pobierany u źródła w wysokości 5 proc. w przypadku wypłaty na rzecz spółki (innej niż osobowa), która posiada bezpośrednio co najmniej 25 procent kapitału w spółce wypłacającej dywidendy oraz 15 proc. w pozostałych przypadkach. Podatek pobierany u źródła od odsetek i należności licencyjnych będzie wynosić maksymalnie 10 proc. Definicja należności licencyjnych obejmuje płatności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego – tak samo jak w umowie z 1985 r.

Przepisy dotyczące zysków kapitałowych zawierają jednak nową klauzulę nieruchomościową, stanowiącą, że zyski osiągane z tytułu przeniesienia własności akcji lub udziałów w spółce, których więcej niż 50 proc. wartości pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w państwie położenia nieruchomości W odniesieniu do metod unikania podwójnego opodatkowania Polska ma stosować metodę wyłączenia z progresją jako metodę podstawową, z wyjątkiem dochodów z tytułu dochodów zakładu, dywidend, odsetek, należności licencyjnych oraz zysków kapitałowych, do których ma zastosowanie metoda zaliczenia zwykłego (proporcjonalnego). Bośnia i Hercegowina ma stosować jednolicie metodę zaliczenia zwykłego, co jest nowością w porównaniu z Umową Z 1985 r.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!