Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz wspiera młodych adeptów prawa, dzieląc się swoim doświadczeniem jako zewnętrzny ekspert przy konkursach arbitrażowych. Jako Prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan zainicjowała ona pierwszy polski konkurs arbitrażowy typu moot court, organizowany przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP), adresowany do aplikantów adwokackich oraz radcowskich z całej Polski.

Uczestnicy konkursów wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony podczas symulowanych rozpraw. Wieloletnia tradycja moot courts pokazuje, że taka forma edukacji prawniczej przynosi znakomite efekty.