Bernadeta Kasztelan-Świetlik weźmie udział w konferencji "Recent merger control developments in Europe and their implications for the future of antitrust" organizowanej przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) oraz kancelarię CMS.

Spotkanie odbędzie się 7 maja 2019 roku (10:00-16:00), na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podczas konferencji głos zabiorą urzędnicy Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji Komisji Europejskiej, prawnicy, naukowcy i przedstawiciele biznesu. Będą mówić m.in. o:

  • interesie publicznym i poza-konkurencyjnych aspektach kontroli koncentracji,
  • roli analizy ekonomicznej w zakazach połączeń firm, 
  • odpowiedzialności za przedwczesną realizację koncentracji (gun jumping).

Mec. Kasztelan-Świetlik weźmie udział w panelu dotyczącym kwestii gun jumping’u. W trakcie tej części konferencji omówione zostaną ostatnie przypadki przeprowadzenia gun jumping oraz ich konsekwencje. Paneliści spróbują również pokazać jakie praktyczne wyzwania stoją przed uczestnikami transakcji M&A.

 

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
b.kasztelan@gessel.pl

Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji. Specjalizuje się w sprawach dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, ochrony interesów konsumentów oraz nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Jest autorką licznych publikacji prasowych oraz prelegentem licznych konferencji, warsztatów i szkoleń.

 

Szczegółowy program dostępny jest tutaj.