Obszary praktyk

Zapewniamy Klientom kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa konkurencji, w tym m.in.:

  • Koncentracje przedsiębiorców – weryfikacja konieczności uzyskania zgody na dokonanie koncentracji (tj. przeprowadzenie transakcji fuzji, przejęć, nabycia majątku, utworzenia spółki) oraz przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji a także reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji (Prezesem UOKiK, Komisją Europejską);
  • Ochrona konkurencji i konsumentów – doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz w postępowaniach odwoławczych przed wszystkimi instancjami sądowymi w zakresie ochrony konkurencji (nadużywania pozycji dominującej, zawierania porozumień antykonkurencyjnych, w tym zmów przetargowych) a także w postępowaniach w zakresie naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i ochrony przed nieuczciwą konkurencją;
  • Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji – prowadzenie postępowań sądowych mających na celu uzyskanie finansowej rekompensaty za szkody wyrządzone na skutek naruszenia prawa konkurencji;
  • Przewaga kontraktowa – analiza umów handlowych dotyczących produktów spożywczych, doradztwo w zakresie wypracowania kodeksu dobrych praktyk;
  • Wzorce, regulaminy, wdrożenia – opracowywanie wzorców i regulaminów stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie, weryfikacja stosowanych procesów biznesowych oraz doradztwo w zakresie wdrażania nowych procesów (np. programów compliance, procedury na wypadek niezapowiedzianej kontroli UOKIK), w tym dedykowana obsługa podmiotów z branż ściśle regulowanych (tj. finansowa, farmaceutyczna, FMCG, ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna).

Oferujemy także szkolenia i warsztaty we wskazanych powyżej obszarach.

Działem kieruje Bernadeta Kasztelan-Świetlik, radca prawny, wspólnik Kancelarii GESSEL.