Obszary praktyk

Zapewniamy kompleksowe doradztwo z zakresu prawa o nieuczciwej konkurencji i przepisów antymonopolowych. Reprezentujemy Klientów w sprawach przed instytucjami polskimi i międzynarodowymi, w tym Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.

Do zakresu naszych kompetencji należą m.in.:

  • Koncentracje przedsiębiorców – weryfikujemy wymogi uzyskania zgody na dokonanie koncentracji. Jako kancelaria prawna badamy warunki fuzji i przejęć m&a, nabycia majątku i utworzenia spółki oraz przygotowania zgłoszenia zamiaru koncentracji. Reprezentujemy także przedsiębiorców w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji – UOKiK, Komisją Europejską.
  • Ochrona konkurencji i konsumentów – prawnicy Kancelarii prowadzą doradztwo i reprezentują Klientów w postępowaniach przed prezesem UOKiK oraz w sprawach odwoławczych przed sądem. Badamy porozumienia antykonkurencyjne, w tym zmowy przetargowe. Występujemy w postępowaniach w zakresie naruszeń zbiorowych interesów konsumentów i związanych z prawem o nieuczciwej konkurencji.
  • Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu prawa o nieuczciwej konkurencji – prowadzimy postępowania w procesach i sporach sądowych mających na celu uzyskanie finansowej rekompensaty za szkody wyrządzone w obszarze prawa o nieuczciwej konkurencji.
  • Wzorce, regulaminy, wdrożenia – opracowujemy wzorce i regulaminy stosowane przez przedsiębiorców. Doradzamy w zakresie wdrażania programów compliance, czy procedur na wypadek niezapowiedzianej kontroli UOKiK. Współpracujemy w tym zakresie także z branżami ściśle regulowanymi (finansową, farmaceutyczną, FMCG, ubezpieczeniową, telekomunikacyjną).

Oferujemy także szkolenia i warsztaty z zagadnień prawa o nieuczciwej konkurencji.

Działem kieruje Bernadeta Kasztelan-Świetlik, radca prawny, partner Kancelarii GESSEL.

Skontaktuj się z nami