BGK rzeczywistą pomocą dla biznesu w czasie epidemii?

08.04.2020 Aktualności

Pandemia COVID-19 stanowi wyzwanie dla co raz większej liczby przedsiębiorców, którzy w konsekwencji spowolnienia gospodarczego zaczynają odczuwać problemy z płynnością finansową.

W odpowiedzi na ten stan, Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z rządem oraz sektorem bankowym zapowiedział wdrożenie instrumentów mających zapewnić przedsiębiorcom dodatkową płynność. Są to w szczególności gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych firm do kwoty 200.000.000 zł, gwarancje de minimis dla MŚP do kwoty 3.500.000 zł, a także programy wsparcia z wykorzystaniem środków unijnych.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą zainteresowanym pomocą BGK, nasi prawnicy mogą udzielić szczegółowych informacji o dostępnych rozwiązaniach oraz udzielić wsparcia przy poszukiwaniu i pozyskaniu finansowania.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych firm

Czym jest gwarancja z FGP? W ramach FGP udzielane będą gwarancje na zabezpieczenie nowych lub odnawianych kredytów obrotowych lub inwestycyjnych o wartości do 250.000.000 PLN. Gwarancje zostaną udzielone na okres do 27 miesięcy. BGK zapowiedziało uruchomienie FGP w połowie kwietnia 2020 r.

Wartość pomocy. Gwarancje płynnościowe zabezpieczą do 80% wartości kredytu. Całkowite zaangażowanie BGK z tytułu gwarancji wyniesie od 3.500.000 PLN do 200.000.000 PLN dla danego przedsiębiorcy.

Warunki otrzymania wsparcia. Gwarancje płynnościowe są kierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw, które nie posiadają zaległości w ZUS, US oraz banku kredytującym.

 

Korzyści wynikające z gwarancji z FGP:

  • bardziej elastyczne, otwarte podejście do analizy zdolności kredytowej firm – analiza będzie dokonywana na dzień przed 1.02.2020 r.;
  • niższy koszt kredytu;
  • bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia (np. zastawu lub hipoteki) tylko wobec kwoty kredytu niepokrytej gwarancją z FGP.

Gwarancja de minimis dla mikro, małych i średnich firm

Czym jest gwarancja de minimisGwarancje de minimis są kierowane do małych i średnich przedsiębiorców i są udzielane:

  • dla kredytów obrotowych – na okres do 27 miesięcy (dla nowych kredytów lub przedłużenia kredytu objętego już gwarancją BGK w okresie do 31.12.2020 r. gwarancja jest udzielana na okres 39 miesięcy) oraz
  • dla kredytów inwestycyjnych – na okres do 99 miesięcy.

Wartość pomocy. W okresie do 31.12.2020 r. gwarancja może zostać udzielona do 80% wartości kredytu. Całkowite zaangażowanie BGK z tytułu gwarancji wyniesie do 3.500.000 PLN dla danego przedsiębiorcy.

Warunki otrzymania wsparcia. Z gwarancji de minimis mogą skorzystać przedsiębiorcy należący do kategorii MŚP spoza tzw. sektorów wykluczonych, którzy nie wyczerpali limitu pomocy de minimis. Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z gwarancji nie może na dzień 1.02.2020 r. posiadać zaległości w ZUS i US.

 

Korzyści wynikające z gwarancji de minimis

  • ułatwia dostęp do kredytów podmiotom, które nie posiadają historii kredytowej lub jest ona krótka, bądź z innych względów mających utrudniony dostęp do kapitału dłużnego;
  • bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia (np. zastawu lub hipoteki) tylko wobec kwoty kredytu niepokrytej gwarancją de minimis (gwarancja de minimis jest zabezpieczana przez przedsiębiorcę wekslem in blanco, ewentualnie poręczeniem wekslowym).

Wsparcie z wykorzystaniem pomocy unijnej

Dostępne instrumenty. Przedsiębiorcy MŚP mogą skorzystać z kredytu na realizację inwestycji technologicznych udzielanych przez banki komercyjne. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna od BGK stanowiąca spłatę do 70% wartości kredytu technologicznego.

Wartość pomocy. Maksymalna wysokość premii technologicznej wynosi 6.000.000 PLN.

Warunki otrzymania wsparcia. Z dotacji BGK mogą skorzystać przedsiębiorcy należący do kategorii MŚP spoza tzw. sektorów wykluczonych, którzy dysponują wkładem własnym w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości projektu.

  • premia technologiczna stanowiąca ekonomicznie spłatę kredytu do kwoty 6.000.000 PLN;
  • wydłużony termin na nabór wniosków do 24.06.2020 r.;
  • wydłużony termin na dostarczenie koniecznej dokumentacji i podpisanie umowy kredytowej.

 

Prawnicy Kancelarii GESSEL gotowi są do udzielnia szczegółowych informacji o dostępnych rozwiązaniach oraz udzielić wsparcia przy poszukiwaniu i pozyskaniu finansowania – serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 

 

Małgorzata Badowska

wspólnik, radca prawny

m.badowska@gessel.pl

Małgorzata Badowska

 

 

Michał Bochowicz

managing associate, adwokat

m.bochowicz@gessel.pl

 

 

Weronika Zdeb

starszy prawnik, adwokat

w.zdeb@gessel.pl

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

10.05.2023

WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący funkcjonowania fundacji rodzinnej. Jeśli jesteś właścicielem polskiej firmy i planujesz sukcesję rodzinną, to to wyd...

Aktualności
WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

05.05.2023

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

14 dni od ogłoszenia w Monitorze Polskim wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wdroży do polskiego porządku prawnego m.in.  unij...

Aktualności
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!