28 lutego we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa poprowadziliśmy seminarium poświęcone tematyce pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Tworzenie PPK budzi duże zainteresowanie w organizacjach i stanowi wyzwanie dla wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do wdrożenia zupełnie dla nich nowych regulacji.

Podczas seminarium Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny i Adam Kraszewski managing associate, radca prawny odpowiedzialny za praktykę prawa pracy, poprowadzili wykład „Pracownicze Plany Kapitałowe – kluczowe zagadnienia prawne, obowiązki i regulacje dotyczące pracodawców” adresowany do członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów i pracowników działów HR i kadr oraz szefów i pracowników działów prawnych. Celem prelekcji było przybliżenie tematyki PPK i kluczowych zagadnień.