25 września w siedzibie Kancelarii GESSEL odbyło się spotkanie z przedstawicielami członków Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, poświęcone problematyce Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Uczestnicy 6-godzinnych warsztatów prowadzonych przez Marcina Maciejaka, aplikanta adwokackiego i Adama Kraszewskiego, radcę prawnego, managing associate pod kierunkiem Doroty Bryndal, wspólnika Kancelarii, omówili prawne i biznesowe warunki wdrożenia RODO na gruncie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branżowej. Dyskusja koncentrowała się na praktycznych różnicach między modelem, który wykształcił się pod rządami obowiązującej jeszcze ustawy, a założeniami przyjętymi w RODO. Wspólnie przeanalizowano wyzwania stojące w tym zakresie przed członkami Związku i nakreślono kierunek działań, jakie powinny zostać podjęte przed 25 maja 2018 roku, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy.

Jest to drugi warsztat z cyklu RODO W PIGUŁCE, pierwszy z nich zespół GESSEL miał przyjemność prowadzić 24 lipca 2017 roku dla firm członkowskich Związku Pracodawców Firm Innowacyjnych INFARMA.

Dziękujemy wszystkim Gościom za aktywny udział i głos w dyskusji, a także Związkowi INFARMA i Polskiemu Związkowi Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego za pomoc w zorganizowaniu spotkań.