W dniu 1 marca 2018 r. w kancelarii GESSEL miało miejsce kolejne śniadanie biznesowe. Czwartkowa odsłona odbyła się pod hasłem „RODO w stosunkach pracy – okiem praktyka". Pomimo mroźnej pogody ten gorący temat zgromadził 40 uczestników.

Podczas spotkania prelegenci omówili zagadnienia związane z Rozporządzeniem (UE) 2017/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w obszarze HR. Od 25 maja bieżącego roku przedsiębiorcy będą musieli stosować się do przepisów RODO wprost – w miejsce przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązującej od 1997 roku.

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom ram prawnych wdrożenia RODO na gruncie polskim. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z prawem pracy, które stanowiły główny trzon spotkania.  Nowe przepisy wprowadzą istotne zmiany m.in. w zakresie rekrutacji oraz przetwarzania danych osobowych pracowników.

Śniadanie poprowadzili Adam Kraszewski, radca prawny, managing associate oraz Marcin Maciejak, aplikant adwokacki.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria organizowane przez ekspertów Kancelarii!

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat szkolenia zapraszamy do kontaktu:

Adam Kraszewski

Radca prawny, managing associate

a.kraszewski@gessel.pl

Marcin Maciejak

aplikant adwokacki

m.maciejak@gessel.pl

   Rodo