27 listopada br. odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone zatorom płatniczym, podczas którego zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Terminy płatności dla MŚP, dużych przedsiębiorców i instytucji publicznych oraz nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców

2. Nowe kompetencje Prezesa UOKiK, w tym:

  • prowadzenie postępowań w sprawie zarzutu nadmiernego opóźnienia w płatnościach
  • możliwość nałożenia na przedsiębiorców kary pieniężnej za:
  • nadmierne opóźnienie w płatnościach
  • "brak współpracy”

3. Zmiany podatkowe (”ulga na złe długi’)

  • regulacje PIT i CIT
  • warunki korzystania z „ulgi na złe długi” w podatkach dochodowych

4. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych do 75.000,00 zł i stosowanie „nowych” przepisów do już zawartych transakcji handlowych

  • uproszczenie w procedurze cywilnej dla uzyskania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych o wartości do 75.000,00 zł
  • zasady dotyczące stosowania nowych przepisów do transakcji handlowych zawartych przed 01.01.2020 r.

Szkolenie poprowadzili prawnicy Kancelarii GESSEL: Bernadeta Kasztelan-Świetlik, wspólnik, radca prawny, Michał Boryczka, managing associate, radca prawny oraz Katarzyna Lisowska, prawnik, radca prawny. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu i zapraszamy na kolejne!

Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania: