11 kwietnia 2019 roku w Kancelarii GESSEL odbyło się kolejne szkolenie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym. 

Szkolenie omawiało najważniejsze zagadnienia dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, takie jak:

  • konstrukcja PPK,
  • obowiązki pracodawcy,
  • dokumentacja,
  • harmonogram wdrożenia.

Szkolenie prowadzili Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny oraz Adam Kraszewski, managing associate, radca prawny wspólnie z Robertem Juszczakiem z Esaliens TFI.

Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania: