Wspieramy i doradzamy prawnie Polskiemu Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych (PSIK), zrzeszającemu inwestorów instytucjonalnych inwestujących w przedsięwzięcia na terenie całej Polski, które zostało powołane dla wspierania inwestycji i rozwoju sektora private equity/venture w Polsce oraz reprezentacji jego interesów. Nasza pomoc dotyczy działalności statutowej stowarzyszenia oraz rozwoju rynków kapitałowych w Polsce. Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Senior Partner, jest przewodniczącą Komisji rewizyjnej PSIK, a prawnicy naszej kancelarii doradzają w zakresie prawa spółek w bieżącej działalności Stowarzyszenia.