Arbitrażowy spór będzie zawiły

16.08.2021 Publikacje

Polsko-amerykańska walka o TVN będzie skomplikowana, chociaż nowe przepisy zmierzają do przynajmniej częściowego wywłaszczenia inwestora z USA

Jaki będzie ostateczny kształt lex TVN, nie wiadomo. Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat, a tam większość skłania się do jej odrzucenia w całości. Wówczas wraca do Sejmu, a tam PiS potrzebuje bezwzględnej większości głosów, o co może być trudno po dymisji Jarosława Gowina i wyjściu Porozumienia z koalicji. Dodatkowo PiS zapowiedział zgłoszenie poprawki w izbie wyższej, co także powoduje, że trudno wyrokować, jaki będzie finalny zakres noweli.

Przygotowania do ewentualnego postępowania arbitrażowego już jednak ruszyły. Chociaż amerykański inwestor Discovery kontroluje TVN za pośrednictwem spółki zarejestrowanej w Holandii, to i tak może walczyć o odszkodowanie na mocy umowy, którą podpisaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi.

Ustawa, gdyby weszła w życie, będzie stanowić bezpośrednie naruszenie traktatu. Przede wszystkim jej skutek byłby równoważny z co najmniej częściowym wywłaszczeniem inwestycji amerykańskiej. Ponadto traktat wprost stanowi, że jakiekolwiek nowe ograniczenia wprowadzane przez Polskę nie mogą dotyczyć inwestycji już istniejących. W takich przypadkach inwestor jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego rynkowej wartości inwestycji. Nie ma przy tym znaczenia, że to jest dokonywane ustawą traktat wiąże Rzeczpospolitą Polską i wszystkie jej organy, w tym Sejm i prezydenta tłumaczy Marcin Olechowski, adwokat i partner w kancelarii SK&S.

Dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, radca prawny i senior partner w kancelarii GESSEL, zwraca uwagę na zawiłość arbitrażu inwestycyjnego. Pisma procesowe w tej sprawie będą liczyły tysiące stron mówi DGP.

Spór będzie dotyczył zapewne interpretacji zapisanego w traktacie zobowiązania do traktowania w sposób niedyskryminacyjny (art. II). Prawniczka przypomina, że norma ta zastrzega dla danego państwa prawo do ustanawiania wyjątków w określonych dziedzinach. W aneksie do traktatu strona polska zastrzegła, że do tych wyjątków może należeć m.in. własność i prowadzenie stacji nadawczych radiowych i stacji telewizyjnych, o ile zmiany w tym zakresie nie były notyfikowane drugiej stronie. Nie zmienia to jednak ogólnej zasady, że inwestycja powinna być zawsze traktowana w sposób sprawiedliwy. Co kryje się konkretnie za tymi pojęciami, będzie także przedmiotem interpretacji podkreśla Gessel-Kalinowska vel Kalisz.

Jej zdaniem przedmiotem rozważań może być też potencjalnie art. XII, mówiący o tym, że traktat nie narusza ustawodawstwa, decyzji administracyjnych lub sądowych każdej strony.

Kwestia swobody regulacyjnej państw była i jest rozpatrywana w wielu sprawach inwestycyjnych, m.in. w sprawach inwestorów energii odnawialnej przeciwko Hiszpanii. Brak jest wypracowanego jednolitego stanowiska każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie zwraca uwagę Gessel-Kalinowska vel Kalisz.

Przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która od półtora roku zajmuje się sprawą odnowienia koncesji dla TVN24, ale także przedstawiciele rządu wskazują, że już dzisiaj obowiązują przepisy, które ograniczają zaangażowanie dla inwestorów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do 49 proc. (…)

 

Pełna treść artykułu dostępna jest w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!