Banki chcą nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim

12.02.2020 Publikacje

Związek Banków Polskich postuluje, by minister finansów zaproponował znowelizowanie ustawy o kredycie konsumenckim. Według związku jej obecny kształt wyłącza prowizje z kosztów, które należą się do zwrotu konsumentowi, który wcześniej spłacił zobowiązanie.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w pismach do Rzecznika Praw Obywatelskich zwraca uwagę, na konieczność nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. To konsekwencje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku w sprawie Lexitor ( sygn. C-383/18).

Skąd wziął się problem

TSUE we wspomnianym wyroku wskazał, że w przypadku spłaty kredytu w całości przed terminem określonym w umowie, obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu wynikający z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, odnosi się do wszystkich kosztów, w tym prowizji, a nie tylko wyłącznie do tych rozłożonych w czasie, jak odsetki czy ubezpieczenie. Tak też należy rozumieć art. 16 ust. 1 dyrektywy o kredycie konsumenckim, który leży u podstaw polskiego przepisy. Po wyroku TSUE okazało się jednak, że część kredytodawców odmawia klientom pełnego zwrotu. W ich sprawie interweniował RPO. W odpowiedzi na jego wystąpienie ZBP zauważa m.in., że polskie przepisy są sprzeczne z unijnymi.

Co kraj, to inne zasady

ZBP wskazuje, że przepis polskiej ustawy odczytywany literalnie nakazuje rozumieć zasadę redukcji kosztów kredytu w przypadku jego przedterminowej spłaty jako obowiązek uwzględnienia w nim jedynie kosztów, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Przepis ustawy spod zasady zwrotu konsumentowi kosztów wyłącza (a contrario) takie koszty jak prowizja czy opłaty przygotowawcze, gdyż w sposób jednoznaczny odnosi się wyłącznie do kosztów dotyczących okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. To jednak nie jest tylko polski problem. ZBP wskazuje, że w pkt. 25 orzeczenia TSUE zwrócił uwagę, że analiza porównawcza różnych wersji językowych art. 16 ust. 1 dyrektywy nie pozwala na ustalenie dokładnego zakresu przewidywanej przez ten przepis obniżki całkowitego kosztu kredytu. – Wersje tego przepisu w językach niderlandzkim, polskim i rumuńskim sugerują obniżenie kosztów związanych z pozostałym okresem obowiązywania umowy. Wersje niemiecka i angielska cechują się pewną niejednoznacznością i pozwalają na przypuszczenie, że koszty związane z tym okresem stanowią wskazówkę dotyczącą obliczenia obniżki. We Francji, Hiszpanii i Włoszech zaś przepis powołuje się na odsetki i koszty należne za pozostały okres obowiązywania umowy – czytam w uzasadnieniu wyroku. Tymczasem  art. 22 dyrektywy stanowi, że „w zakresie, w jakim niniejsza dyrektywa zawiera zharmonizowane przepisy, państwa członkowskie nie mogą utrzymywać w swoim prawie krajowym ani wprowadzać do niego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w niniejszej dyrektywie”. Jak zauważa – Bernadeta Kasztelan-Świetlik, radca prawny, wspólnik w kancelarii GESSEL, to może oznaczać, że w poszczególnych krajach poziom ochrony praw konsumentów także może być zróżnicowany. -Jeżeli w jednym państwie UE przedsiębiorcy zwracają konsumentom całość kosztów, a w innym państwie – tylko część, to mamy do czynienie ze zróżnicowaniem warunków konkurowania, co z kolei niweczy ideę budowania wspólnego rynku. Wydaje się, że w konsekwencji orzeczenia poszczególne kraje powinny ujednolicić swoje przepisy – ocenia Bernadeta Kasztelan-Świetlik. Zdaniem ZBP Polska na pewno powinna znowelizować przepisy. (…)

Artykuł ukazał się na portalu www.prawo.pl

Mogą Cię zainteresować

17.05.2023

Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

Przedsiębiorca wprowadza w błąd? Musi liczyć się z konsekwencjami Jak wskazują prawnicy, choć na gruncie polskiego prawa nie ma osobnej, dedykowanej ustawy dotyczącej g...

Publikacje
Początek końca zielonego mydlenia oczu? Unijna dyrektywa ma ograniczyć greenwashing

17.05.2023

O koncentracji firm Microsoft i Activision Blizzard, czyli co dalej z „Call of Duty”?

Planowane przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft jest dotychczas największą koncentracją w sektorze gier, choć są głosy, że większej i droższej koncentracji nie b...

Publikacje
O koncentracji firm Microsoft i Activision Blizzard, czyli co dalej z „Call of Duty”?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!