Najemca odpracuje zaległości czynszowe na rzecz gminy

13.11.2013 Publikacje

Rozmowa z Marcinem Robenkiem, aplikantem adwokacki z Kancelarii GESSEL.

Kilku mieszkańców zalega z czynszem za mieszkanie w budynku należącym do samorządu. Czy wójt może się zgodzić na odpracowanie tych należności?

Tak. Zaległości czynszowe lokatorów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu najmu lokali stanowią istotną część samorządowych wierzytelności. Te sięgają nieraz nawet setek milionów złotych. Wobec trudności z egzekucją tych roszczeń gminy borykają się z powyższym problemem, mimo iż dysponują one środkiem, dzięki któremu mogą zarówno uzyskać realną korzyść majątkową w nieodległym czasie, jak i poprawić sytuację pozostających w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców.

Pomocne są przepisy kodeksu cywilnego, które umożliwiają określenie czynszu najmu za pomocą świadczeń innych niż pieniądz (art. 659 par. 2 kodeksu cywilnego). Może to być w szczególności świadczenie przez najemców na rzecz gminy określonych usług, w tym m.in. czynności porządkowych lub remontowych. Mimo iż pierwotne umowy najmu opiewały na określoną kwotę pieniężną, nie ma żadnych przeszkód, by strony zgodnie umówiły się, aby w miejsce zapłaty czynszu wyrażonego w pieniądzu najemca spełnił świadczenie o innej treści, ale o równoważnym skutku (np. wykonał określone prace).

Możliwość taką zapewnia art. 453 k.c, a owo odpracowanie czynszu ma ten skutek, iż zobowiązanie do zapłaty zaległości trzeba uznać za wykonane. Gmina z kolei uzyskuje dzięki temu realne świadczenie posiadające ekonomiczną wartość zamiast często niejednokrotnie tylko księgowej wierzytelności, której egzekucja i tak mogłaby okazać się niecelowa. Warto jednak pamiętać, by porozumienia, w których uregulowana zostaje zamiana obowiązku zapłaty czynszu w kwocie pieniężnej na świadczenie przez najemcę usług lub pracy, zostały sporządzone w formie pisemnej, jak również by wartość spełnionego świadczenia zastępczego odpowiadała wartości pierwotnego zobowiązania czynszowego. Uchroni to urzędników przed ewentualnymi zarzutami dotyczącymi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!