PRACA ZDALNA Z ZAGRANICY

31.07.2023 Publikacje Prawo pracy

W dniu 29 czerwca 2023 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podpisała Umowę Ramową dot. transgranicznej pracy zdalnej.

Oprócz Polski, sygnatariuszami Umowy Ramowej są Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Słowacja.

Dzięki Umowie Ramowej, począwszy od 1 lipca 2023 roku, w zakresie ubezpieczeń społecznych, wprowadzone zostały ułatwienia dla pracowników wykonujących pracę zdalną za granicą.

Dlaczego umowa ramowa jest ważna?

Kluczowym aktem prawnym określającym zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 11 ust. 3 lit. a) ww. Rozporządzenia, pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu w państwie w którym wykonywana jest praca. Od powyższej zasady istnieje szereg wyjątków, w szczególności dotyczących pracowników delegowanych.

W ostatnich latach uwidoczniła się również tendencja do wykonywania przez pracowników pracy zdalnej w miejscu dla nich dogodnym (zwłaszcza w ciepłych krajach południa Europy). Wpisuje się ona w szerszy trend tzw. workation czyli, jakkolwiek mogłoby to brzmieć kuriozalnie z perspektywy prawa pracy, łączenia pracy z wakacjami. Zwłaszcza wśród pracowników IT tego rodzaju podróże stają się coraz bardziej popularne. To co pożądane dla pracownika może być jednak zmorą dla działu HR. Pracownika takiego ciężko uznawać za delegowanego (inicjatywa pracy przez pewien czas za granicą wychodzi przecież bezpośrednio od niego). Pracodawcy stawali zatem przed dylematem czy rejestrować takiego pracownika na potrzeby ubezpieczeń społecznych w kraju jego przebywania, czy nie zezwalać na pracę z zagranicy, czy udawać, że nie wiedzą gdzie pracownik przebywa, a może próbować wykorzystać instytucję delegowania uzyskując dokument A1. Zjawisko to przybrało na tyle duże rozmiary, że w okresie pandemii COVID-19 przyjęta została tzw. no-impact policy odzwierciedlona w dokumencie Komisji EMPL/1053-01/22 – EN, która umożliwiała stosowanie systemu ubezpieczenia społecznego państwa, w którym znajduje się siedziba pracodawcy, a nie państwa – miejsca  przebywania pracownika. Wraz z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, no-impact policy straciła rację bytu. Celem podpisania Umowy Ramowej było zatem wypełnienie powstałej luki i reagowanie na zmieniającą się rzeczywistość

Co się zmienia?

Zgodnie z Umową Ramową, pracownicy, którzy:

  • są zatrudnieni tylko u pracodawcy lub kilku pracodawców z siedzibą w tym samym państwie będącym sygnatariuszem Umowy Ramowej
  • zazwyczaj pracują w państwie, w którym siedzibę ma ich pracodawca
  • wykonują czasowo pracę zdalną przy czym ich wymiar pracy zdalnej w innym państwie będącym sygnatariuszem Umowy Ramowej nie przekracza 50 % ogólnego wymiaru czasu pracy

będą mogli pozostać objęci ubezpieczeniem społecznym w państwie – siedzibie pracodawcy.

Tym samym spędzanie jesiennego czasu, pracując zdalnie z Włoch lub Hiszpanii staje się od strony prawnej dużo łatwiejsze.

Autorzy

DSC 2928 772x1158

Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Prawo własności intelektualnej | Prawo pracy | Prawo farmaceutyczne i medyczne

Adam Kraszewski

Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Adam dołączył do zespołu GESSEL w 2006 roku. Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa. Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace innych zespołów przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejści...

2. Aleksnadra Gluszek 772x1158

Aleksandra Głuszek

Senior Associate
Adwokat

Prawo pracy | Procesy sądowe

Aleksandra Głuszek

Aleksandra Głuszek

Senior Associate
Adwokat

Aleksandra dołączyła do zespołu GESSEL w 2020 roku. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Zajmuje się doradztwem prawnym we wszelkich aspektach związanych z zatrudnianiem pracowników i ustaniem zatrudnienia, wspiera pracodawców przy opracowywaniu i wdrażaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy, polityki, układy zbiorowe). Ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, obejmujących m....

Mogą Cię zainteresować

06.06.2024

Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

Zwolnienia grupowe to skomplikowany proces, pełen formalności i etapów, w którym łatwo o błąd. Aleksandra Głuszek w swoim artykule „Przy zwolnieniach grupowych nietru...

Publikacje
Przy zwolnieniach grupowych nietrudno popełnić błąd

06.06.2024

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.

Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej. Zapraszamy do lektury, najnowszego artykułu autorstwa prof. dr hab. Marek Michalski "...

Publikacje
Status prawny zwierząt a zmiany postaw społecznych w czasach rewolucji cyfrowej.
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys