Prezydent podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych

19.11.2018 Publikacje

W dniu dzisiejszym (19 listopada) Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa o PPK”, „PPK”). Tym samym zakończył się trwający ok. 2 lat proces legislacyjny związany z tworzeniem nowego prawa, które w swym założeniu ma:

– zwiększać strumień oszczędności, kierując go w części na polski rynek kapitałowy, tym samym dając szansę na jego rozwój, co ma szczególne znaczenie w związku z obserwowaną ostatnio na rynku kapitałowym stagnacją,

– wspierać i zachęcać obywateli do gromadzenia środków na emeryturę.

Przyjęta Ustawa o PPK stanowi duże wyzwanie dla pracodawców, gdyż nakłada na nich liczne, nowe obowiązki organizacyjne. W szczególności na pracodawcach będzie spoczywać:

– zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

– zawarcie umowy o prowadzenie PPK,

– dokonywanie wpłat w ramach PPK w wysokości i terminach przewidzianych Ustawą o PPK,

– wykonywanie obowiązków informacyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z PPK.

Warto uczulić pracodawców, że nie wykonywanie powyższych obowiązków w sposób należyty rodzić będzie odpowiedzialność karną.

Sama Ustawa o PPK wchodzi co do zasady w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. W zależności od wielkości zatrudnienia poszczególni pracodawcy zobowiązani są wdrożyć PPK w następujących terminach:

– pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób od 1 lipca 2019 roku,

– pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób od 1 stycznia 2020 roku,

– pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób od 1 lipca 2020 roku,

– wszyscy pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2021 roku.

Obecnie Ustawa o PPK oczekuje już wyłącznie na publikację w Dzienniku Ustaw. Kancelaria GESSEL wkrótce pozwoli sobie zaprosić Państwa na cykl szkoleń związanych z nowym prawem, a w szczególności poświęconych praktycznym aspektom wdrożenia PPK w przedsiębiorstwach.

Kontakt:

leszek koziorowskiLeszek Koziorowski
l.koziorowski@gessel.pl
Tel. + 48 22 318 69 03

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!