Synergia – efekt nieznany Ministerstwu Przedsiębiorczości

21.02.2019 Publikacje

Postępowania w sprawie nakładania kar za nieterminowe regulowanie należności ma prowadzić nie Szef Krajowej Administracji Skarbowej, ale prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skąd ta zmiana? Trudno powiedzieć. Pewne jest, że to właśnie skarbówka jest najlepiej przygotowana do tej roli. UOKiK potrzebuje dużo czasu, żeby się do niej przygotować – przekonuje Bernadeta Kasztelan-Świetlik z kancelarii GESSEL.

Nie ma wątpliwości, że nieterminowe regulowanie płatności w transakcjach handlowych jest bardzo istotnym problemem w obrocie gospodarczym. Prowadzone przez Krajowy Rejestr Długów we współpracy z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, pokazują, że w 2018 r. zwiększył się odsetek przedsiębiorców, którzy mają problem z egzekwowaniem należności od kontrahentów. Obecnie z wyzwaniem tym mierzy się już ok. 89 proc. firm! Wzrósł również z 13,5 do 16,2 proc. odsetek firm, u których problem nieterminowych płatności narasta. Za to znacząco spadła (z 15,1 do 11,3 proc.) grupa, która ze zjawiskiem zatorów nie ma w ogóle do czynienia. Dlatego podejmowanie działań, które mają zmienić ten stan rzeczy, zasługują na aprobatę. Nie mniej ważne jest to, aby wprowadzane zmiany nie pociągały za sobą zbyt dużych kosztów, za to przyniosły efekty w możliwie krótkim czasie. (…)

Kary dla nierzetelnych kontrahentów z opóźnieniem

W tej sytuacji propozycja, aby rozszerzyć kompetencje Prezesa UOKiK zamiast wykorzystać już istniejące możliwości organów skarbowych, jest zupełnie niezrozumiała. Czyżby MTiP nie słyszało o efekcie synergii? Dla Prezesa UOKiK wprawdzie prowadzenie postępowań i nakładanie kar na przedsiębiorców także nie jest  problemem, ale dostęp do informacji, którymi już dziś dysponują urzędy skarbowe, już tak. Dla skarbówki sprawdzenie, czy faktury są regulowane w terminie, może być dodatkowym elementem prowadzonych już i tak kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania podatku VAT. Egzekwowanie nowych przepisów przez urzędników skarbowych mogłoby się także praktycznie zacząć od zaraz, co w przypadku opisanych na wstępie problemów z płatnościami byłoby ze wszech miar wskazane. Dla Prezesa UOKiK będzie się to nowe zadanie, do którego trzeba się będzie przygotować,  m.in. pozyskać i wyszkolić nowych pracowników, co nie jest zadaniem łatwym, zważywszy na poziom płac w administracji. Podobno przewidziano na to dla UOKiK ok. 160 nowych etatów…. Jak to się ma do szumnie deklarowanych obietnic zmniejszenia liczby pracowników administracji, także nie wiadomo. Wiadomo jednak – i to jest w mojej ocenie najważniejsze – że zanim system ruszy, upłyną kolejne miesiące, a wierzyciele nadal będą mieli problemy z egzekwowaniem swoich należności. A chyba przecież nie to chodziło, prawda?  

Bernadeta Kasztelan-Świetlik jest radcą prawnym, wspólnikiem w kancelarii GESSEL, w latach 2014-2017 była wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

b.kasztelan@gessel.pl 

Cały artykuł dostępny na www.prawo.pl

  

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!