To zachęci małe podmioty do przeprowadzania ofert publicznych

23.02.2018 Publikacje

Komentarz Magdaleny Szeplik do artykułu  „Emisje akcji i obligacji tańsze i prostsze. Nawet 5 mln euro bez prospektu”

Z punktu widzenia polskiego rynku kapitałowego to bardzo dobra wiadomość. Podwyższenie progu z obecnych 100 tys. euro może zachęcić do przeprowadzenia oferty publicznej małe spółki. Przeprowadzenie oferty publicznej niekorzystającej ze zwolnienia wiąże się z inwestycją, która nie tylko generuje koszty doradcy prawnego i firmy inwestycyjnej, ale wymaga wiele pracy i czasu. Nie można oczywiście wykluczyć, że wprowadzona przez nowelizację zmiana będzie stanowiła zachętę do pozyskiwania kapitału dla mało wiarygodnych podmiotów. Należy mieć na uwadze jeszcze jedną zaletę dotychczasowych regulacji – w naszej praktyce elementem procesu sporządzania prospektu jest due diligence, które często pozwala zidentyfikować i wyeliminować ryzyka, w tym ryzyka korporacyjne czy związane z core businessem. Brak konieczności sporządzania i prospektu może spowodować, że spółki przestaną zwracać uwagę na tę istotną część swojej działalności i w konsekwencji oferować uczestnictwo w nie do końca zdrowym przedsięwzięciu. Odpowiedź na pytanie, kto potencjalnie skorzysta na tej regulacji, jest oczywista. Skorzystają podmioty na rynku małych i średnich przedsiębiorstw: start-upy, portale crowdfundingowe i rodzinne firmy, które dotychczas w większości były skazane na finansowanie w sektorze bankowym. Co więcej, warto pamiętać, że taką ofertę powtarzać można co 12 miesięcy – zastrzyk ok 4 mln zł każdego roku może istotnie przyczynić się do rozwoju biznesu. Z innej strony nasuwa się pytanie, czy w tym samym stopniu skorzysta polski rynek kapitałowy. Należy pamiętać, że regulacje będą obowiązywać w całej UE, więc ważne jest, aby polski regulator wykazał się odpowiednią elastycznością przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Nawet w przypadku ofert do 1 mln euro kraje członkowskie mogą nakładać obowiązki informacyjne, co oznacza, że przy konserwatywnym podejściu do nowej regulacji może się ona okazać mniej konkurencyjna, niż przewidujemy.

Mogą Cię zainteresować

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

08.12.2023

Local energy communities – the key to Poland’s energy transition

Szacuje się, że w całej UE działa obecnie ponad 9000 wspólnot energetycznych. Zwykle składają się one z szeregu pojedynczych mikroinstalacji słonecznych lub wiatrowych i...

Publikacje
Local energy communities – the key to Poland’s energy transition
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!