Zarząd spółki nie reprezentuje jej w sporze ze wspólnikiem

22.12.2009 Publikacje

Zarząd spółki z o.o. nie może działać za spółkę w sporze o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników wytoczonym przez wspólnika, będącego jednocześnie członkiem zarządu pozwanej spółki (…)

KOMENTARZ 
Piotr Schramm adwokat i wspólnik w Kancelarii GESSEL

Rozstrzygany problem to zagadnienie ważne, ponieważ SN analizuje nie tylko możliwość reprezentacji spółki we wskazanym postępowaniu, ale omawia szczegółowo zagadnienie konfliktu interesów związanego z zaskarżeniem. Orzeczenie zawiera analizę problematyki interesu spółki i interesu członków jej zarządu, występujących w różnych rolach w relacji do spółki, zauważając, że interesy te mogą pozostawać w sprzeczności. Odnosząc swe rozważania do członków zarządu. SN zauważa, iż przepisy k.s.h. nakazują, przy sprzeczności interesów spółki i członka zarządu, wstrzymanie się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, bowiem wystarczający jest konflikt potencjalny. Konkluzją jest, iż kiedy spór o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia toczy się wobec jej zaskarżenia przez wspólnika/członka zarządu/cały zarząd (art. 250 § 1 k.s.h.), zachodzi potencjalne ryzyko konfliktu, które uzasadnia zastosowanie regulacji art. 253 § 2 k.s.h. Orzeczenie oceniam pozytywnie, lecz nie bez dozy krytycyzmu. Ocena pozytywna związana jest z dokładną i praktyczną analizą zagadnień konfliktu interesów. Element oceny krytycznej jest wynikiem dokonanej dużej generalizacji. Wskazując na kategorię potencjalnego konfliktu, SN nie daje bowiem wskazówek, jak daleka potencjalność powinna być przedmiotem analizy, co stanowić może de facto odebranie głosu wspólnikowi mniejszościowemu. Ten, zaskarżając uchwałę, nawet posiadając wpływ na zarząd spółki (kontrola nad sprawą), nie ma wpływu na jej prowadzenie przez pełnomocnika większości, tej samej, która podjęła zaskarżoną uchwałę. Postulatem zatem będzie ostrożne odnoszenie się do uchwały, aby ta potencjalność nie odebrała wspólnikowi mniejszościowemu realnej możliwości obrony jego interesów.

Mogą Cię zainteresować

19.09.2023

Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

- Słuchając zapowiedzi o planach "drastycznego ograniczenia udziału marek własnych w sieciach handlowych", mam spore wątpliwości co do zasadności takich działań. Brzmi t...

Publikacje
Morawiecki chce walczyć z markami własnymi w sklepach

12.09.2023

Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem prawnym w obszarze OZE przygotowanym we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Znajdziecie w nim praktyczne informa...

Publikacje
Biogazownie rolnicze – nowy praktyczny poradnik
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!